Dokumenty

Informacja Publiczna

Pozostałe dokumenty

Deklaracja członkowska

Decyzja o rejestracji Klubu:

Statut KSK (obowiązujący od grudnia 2017):

Sprawozdania z obrad Walnych Zebrań Klubu:

Uchwały:

Sprawozdania z działalności Klubu:

Odpis z KRS-u

Regulamin Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa przy Klubie Sympatyków Kolei we Wrocławiu:

Certyfikat z posiadania kompetencji w zakresie naprawy i utrzymania lokomotywy parowej:

Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego:

Pismo dotyczące ET21-100 odpowiedź gminy: