Nasz tabor

Klub posiada usystematyzowaną kolekcję historycznego taboru kolejowego. W jej skład wchodzi obecnie 12 lokomotyw ( m.in. lokomotywa parowa TKt48, lokomotywy spalinowe Ls40, SM41, SP42, SU45) oraz 90 wagonów osobowych i towarowych eksploatowanych w Polsce przez PKP jak i wcześniej przez koleje niemieckie a zbudowanych w latach 1900-1980 przez wytwórnie pruskie i niemieckie oraz polskie na Dolnym Śląsku. Szczególne miejsce zajmują tu wagony zbudowane we Wrocławiu (Linke-Hofmann-Werke, a później Pafawag oraz ZNTK Wrocław). Jest to największa w Europie kolekcja zabytkowych wagonów towarowych.
Muzeum posiada pracownie konserwatorską, co pozwala we własnym zakresie dokonywać napraw, konserwacji i renowacji oraz zajmować się utrzymaniem zabytkowych pojazdów kolejowych dzięki czemu pozostałe eksponaty z kolekcji zostają przywrócone do muzealno – turystycznej eksploatacji spełniając te same wymogi co tabor użytkowany przez inne przedsiębiorstwa kolejowe w Polsce.
Tabor który oznaczony jest w poniższej tabeli jako "sprawny technicznie" posiada wszelkie dopuszczenia do ekspoatacji na sieci kolejowej PKP PLK.

Wykaz taboru

ZdjęcieSeria i numerTyp / producentNumer fabryczny/Rok budowyStatusHistoriaUwagiRodzaj pojazdu
TKt48-146TKt48/2 / Fablok Chrzanów4736 / 1956w trakcie naprawypracował w PKP - lokomotywownia Kępnoodkupiony od PKP SALokomotywa parowa
SM30-507
EVN: 92 51 8610 001-0
1D / Fablok Chrzanów3532 / 1958sprawna techniczniepracowała w bazie paliw w Rzeszowiepodarowana przez ORLEN S.A.Lokomotywa spalinowa
SM30-662
EVN: 92 51 8610 000-2
1D / Fablok Chrzanów6627 / 1964sprawna techniczniepracowała w Wojsku Polskim w Inowrocławiupodarowana przez Wojsko PolskieLokomotywa spalinowa
SP30-1941D / Fablok Chrzanów6974 / 1965odrestaurowana zewnętrzniepracowała na PKP, ostatnio w Opolupodarowana przez PKP CARGO S.A.Lokomotywa spalinowa
SM30-5131D / Fablok Chrzanów3544 / 1960oczekuje naprawypracowała w bazie paliw we Wrześnipodarowana przez ORLEN S.A.Lokomotywa spalinowa
SP42-001
EVN: 92 51 5600 000-0
101D / Fablok Chrzanów8058 / 1970sprawna technicznepracowała na PKP, ostatnio w Jeleniej Górzepodarowana przez PKP CARGO S.A.Lokomotywa spalinowa
SM41-126DVM2 / Ganz Mavag929 / 1964odrestaurowana zewnętrzniepracowała na PKP, ostatnio w Stargardzie Szcz.odkupiony od PKP S.A.Lokomotywa spalinowa
SU45-079
EVN: 92 51 5630 064-0
301Db / HCP Poznań081 / 1973sprawna technicznepracowała na PKP, ostatnio w Krzyżuużyczona przez ALS s.c. ze Starego SączaLokomotywa spalinowa
SU45-089301Db / HCP Poznań091 / 1973oczekuje zewnętrznej renowacjipracowała na PKP, ostatnio w Krzyżuużyczona przez ALS s.c. ze Starego SączaLokomotywa spalinowa
sm03-633409Da-633409Da / Zastal Zielona Góra633 / 1978sprawna techniczniepracowała w Wojsku Polskim w Drawniepodarowana przez Wojsko PolskieLokomotywa spalinowa
409Da-098409Da / Zastal Zielona Góra98 / 1970oczekuje na renowacjępracowała w bazie paliw w Bytomiupodarowana przez ORLEN S.A.Lokomotywa spalinowa
409Da-836409Da / Mystal Myszków160 / 1988w trakcie naprawypracowała w bazie paliw Gdańsk Kiełpinekpodarowana przez ORLEN S.A.Lokomotywa spalinowa
SM03-343Ls150 / Fablok Chrzanów5614 / 1961w trakcie naprawypracowała w Wojsku Polskim w Stawachpodarowana przez Wojsko PolskieLokomotywa spalinowa
Ls40-5293Ls40 / Fablok Chrzanów5293 / 1959pomnik Wrocław ul. Paczkowskapracowała na bocznicachpodarowany przez ORLEN S.A.Lokomotywa spalinowa
Ls40-5434Ls40 / Fablok Chrzanów5434 / 1959sprawna techniczniepracowała na bocznicy w Ujeździe Górnymodkupiona od PPZM Ujazd GórnyLokomotywa spalinowa
Ls60-356Ls60 / Zastal Zielona Góra356 / 1971w trakcie naprawypracowała z bazie paliw w Rzepiniepodarowana przez ORLEN S.A.Lokomotywa spalinowa
Ls60-215Ls60 / Zastal Zielona Góra215 / 1969oczekuje naprawypracowała na dawnej bocznicy Wrozamet we Wrocławiu przekazana przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp z o.o. z siedzibą w WarszawieLokomotywa spalinowa
EP05-2244E / Skoda4328 / 1961odrestaurowana zewnętrzniepracowała w PKP lokomotywownia Warszawa Olszynka Grochowska. prowadziła pociąg Opolanin
zatrzymany przez protestujących robotników w Ursusie w 1976 roku.
podarowana przez PKP CARGO S.A.Lokomotywa elektryczna
WM-10/M-628KOLZAM1983sprawna techniczniePracowała w KWK Ziemowit Pojazd zakupiliśmy od DB Cargo Polska S.A.Drezyna motorowa
Numer DRG
28407
od roku 1946
014157 seria BCi
od roku 1958
14157 seria ABi
od roku 1969
505134-20053-2 seria ABi
od roku 1976
505124-15188-5 seria Bi
EVN
555124-15188-0 serii Bi
Bi29 / LHW Breslau- / 1929sprawny technicznieWyprodukowany dla Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, otrzymał nr DRG 28407.
od 1945 PKP : 014157 BCi -> 14157 ABi -> 505134-20053-2 ABi -> 505124-15188-5 Bi -> 505124-15188-5 Bh
podarowany przez PKP ICWagon pasażerski osobowy
Numer DRG
36513
od roku 1946
014570 seria BCi
od roku 1958
14570 seria ABi
od roku 1969
505134-20120-9 seria ABi
od roku 1976
505124-5144-8 seria Bi
EVN
555124-15031-2 serii Bi
BCi29 / LHW Breslau- / 1930sprawny technicznieWyprodukowany dla Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, otrzymał nr DRG 36513, od 1945 PKP: 014570 BCi -> 14570 ABi -> 505134-20120-9 ABi - > 505124-15144-8 Bi -> 505124-14144-8 Bhpodarowany przez PKP ICWagon pasażerski osobowy
Numer DRG
83630
od roku 1946
026672 seria Ci
od roku 1958
26672 seria Bi
od roku 1969
515124-20534-3 seria Bi
od roku 1975
505124-15031-7 seria Bi
EVN
555124-15144-3 serii Bi
Ci28 / VVW Koln- / 1929sprawny technicznieWyprodukowany dla Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, otrzymał nr DRG 83630, od 1945 PKP: 026672 Ci ->26672 Bi -> 505124-20534-3 Bi -> 505124-15031 Bi -> 505124-15031-7 Bhpodarowany przez PKP ICWagon pasażerski osobowy
Numer DRG
96668
od roku 1946
024525 seria Ciy
od roku 1958
24525 seria Biy
od roku 1969
505123-22163-0 seria Biy
C3itrPr18 / LHW Breslau- / 1919 oczekuje naprawypracował w PKP, ostatnia st. mac. Nysazakupiony od PKP S.A.Wagon pasażerski osobowy
Numer DRG
?
od roku 1946
027943 seria Ci
od roku 1958
27943 seria Bi
Cid21 / LHW Breslau- / 1923oczekuje naprawypracował w PKP, a od 1969 w KGHM Lubinpodarowany przez PolMiedź-Trans Sp z o.o.Wagon pasażerski osobowy
Numer DRG
28314
od roku 1946
09017 seria Ai
od roku 1958
9017 seria Bi
od roku 1969
505124-20507-9 seria Bi
od roku 1975
505124-15051-5 seria Bi
Bi29 / LHB Bautzen- / 1929w trakcie naprawypracował w PKPzakupiony od PKP S.A.Wagon pasażerski osobowy
Numer DRG
27655
od roku 1946
09406 seria Ai
od roku 1958
9406 seria Bi
od roku 1969
505124-20157-5 seria Bi
od roku 1976
505124-15175-2 seria Bi
Bi29 / Beuchelt Greenberg- / 1930oczekuje naprawypracował w PKP, ostatnia st. mac. Wrocław Gł.podarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon pasażerski osobowy
od roku 1947
015277 seria Chuxzt

od roku 1958
15277 seria Bchuxzt

od roku 1969
515159-10002-0 seria Bchuxzt
10A / H.Cegielski Poznań- / 1947oczekuje naprawypracował w PKP, ostatnio jako wagon socjalnypodarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon pasażerski osobowy
od roku 1958
15921 seria Bhuxzt

od roku 1969
515120-22368-7 seria Bhuxzt
8A / ZNTK Ostrów Wlkp.- / 1957oczekuje naprawypracował w PKP, ostatnio w poc. sieciowympodarowany przez PKP Energetyka S.A.Wagon pasażerski osobowy
od roku 1960
17443 seria Bhixt
od roku 1969
505129-18439-4 seria Bhixt
43A / H.Cegielski Poznań- / 1960oczekuje naprawypracował w PKP, ostatnio w poc. rat. w Rybnikupodarowany przez PKP PLK S.A.Wagon pasażerski osobowy
od roku 1963
91256 seria DBhixt
od roku 1969
505129-22105-5 seria Bhixt
101A / HCP Poznań- / 1963oczekuje naprawyprocował w PKP, ostatnio w poc, rat, Iławiepodarowany przez PKP PLK S.A.Wagon pasażerski osobowy
od roku 1964
91287 seria DBhixt
od roku 1969
505129-22136-0 seria Bhixt
101A / HCP Poznań- / 1964oczekuje naprawyprocował w PKP, ostatnio w poc, gosp PNUiK Krakówpodarowany przez PKP PLK S.A.Wagon pasażerski osobowy
od roku 1976
505121-48271-3 seria Bwixt
od lat 90.
505121-18086-1 seria Bh
120A / Pafawag Wrocław3258 / 1976oczekuje naprawypracował w PKP, ostatnia st. mac. Lesznozakupiony od Przewozy Regionalne Sp. z o.o.Wagon pasażerski osobowy
od roku 1978
515119-80270-5 seria Awxz
od lat 90.
515119-10013-6 seria A
112Ag / H.cegielski Poznań16672 / 1978oczekuje naprawypracował w PKPzakupiony od PKP Intercity S.A.Wagon pasażerski osobowy
od roku 1979
515120-40118-4 seria Bwxz
od lat 90.
505120-18935-0 seria B
111Ag / H.cegielski Poznań16431 / 1979oczekuje naprawypracował w PKPzakupiony od PKP Intercity S.A.Wagon pasażerski osobowy
od roku 1976
515159-80212-0 seria Bcwxzd
od roku 1994
515159-70053-0 seria Bcd
od roku 2011
505159-78003-8 seria Bcd
110Ac / H.Cegielski Poznań16121 / 1976oczekuje naprawypracował w PKPdarowizna od PKP Intercity S.A.Wagon pasażerski kuszetka
od roku 1977
515159-80351-6 seria Bcwxzd
od lat 90.
505159-70097-7 seria Bcd
EVN
555159-80351-2
110Ac / H. Cegielski Poznań16267 / 1977sprawny techniczniepracował w PKPdarowizna od PKP Intercity S.A.Wagon pasażerski kuszetka
od roku 1971
515100-48142-0 seria Pmx
101Ch / Pafawag2223 / 1971oczekuje naprawyUrząd Pocztowy Szczecin 2, potem PKP PLKdarowizna PKP PLK S.A.Wagon pasażerski pocztowy
od roku 1958
41025 seria Gm
od roku 1969
505100-24222-1 seria Pm
5G / ZNTK Ostrów- / 1956oczekuje naprawypracował w Poczcie Polskiej Urząd Pocztowy Żagań 2użyczony przez PKP Intercity SAWagon pasażerski pocztowy
od roku 1958
30280 seria Fhxt
od roku 1969
515192-18328-0 seria Dhxt
3F / Pafawag Wrocław- / 1964oczekuje naprawypracował w PKP, ostatnio jako wagon tech-gosppodarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon pasażerski bagażowy
od roku 1975
515195-88097-3 seria Dwx
od lat 90.
505195-18036-7 seria Ds
209Ca / Pafawag Wrocław3171 / 1975oczekuje naprawypracował w PKPzakupiony od PKP Intercity S.A.Wagon pasażerski bagażowy
Numer DRG
110756
od roku 1946
034349 seria F
od roku 1958
34349 seria F
od roku 1969
505193-20058-9 seria D
PwSa10 / ?- / 1912oczekuje naprawypracował w PKPpodarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon bagażowy
Numer DRG
?
od roku 1946
?
od roku 1958
23026 seria Yp
?- / 1904sprawny techniczniepracował w PKP, ostatnio jako wagon tech-gospodkupiony od PKP S.A.Wagon towarowy platforma
Numer DRG
24169
od roku 1946
0636985 seria Pdk31
od roku 1958
636985 seria Pd21
Stuttgart A4 / budowy niemieckiej- / 1920oczekuje naprawypracował w PKPpodarowany przez PKP Energetyka S.A.Wagon towarowy platforma
od roku 1923
?
od roku 1946
0612507 seria Pddk31
od roku 1958
612507 seria Pddk31
od roku 1968
20513100267-2 seria .Km
C-IV / H.Cegielski Poznań- / 1923sprawny techniczniepracował w PKP, ostatnio jako wagon tech-gosppodarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy platforma
Numer DRG
?
od roku 1946
0646857 seria Pdk31
od roku 1958
646857 seria Pdk31
od roku 1968
22513224508-8 seria . Kbkm
Stuttgart / budowy niemieckiej- / 1939oczekuje naprawypracował w PKP, potem w WPpodarowany przez Wojsko PolskieWagon towarowy platforma
Numer DRG
?
od roku 1946
0647512 seria Pdk31
od roku 1958
647512 seria Pdk31
od roku 1968
22513224799-3 seria . Kbkm
Stuttgart / budowy niemieckiej- / 1941sprawny techniczniepracował w PKP, potem w WPpodarowany przez Wojsko PolskieWagon towarowy platforma
od roku 1952
608734 seria Pddk41
od roku 1968
22513008417-4 seria .K
od roku 1980
21513417764-5 seria Kbkks-x
4Z / Huta Ostrowiec- / 1952oczekuje naprawypracował w PKP, zmodernizowanypodarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy platforma
od roku 1951
0602267 seria Pddk41
od roku 1958
602267 seria Pddk41
od roku 1968
22513002014-5 seria .K
od roku 1980
21513214579-2 seria Kbkk-x
2Z / Huta Ostrowiec- / 1951oczekuje naprawypracował w PKP PLKpodarowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wagon towarowy platforma
od roku 1951
0602990 seria Pddk41
od roku 1958
602990 seria Pddk41
od roku 1968
22513004213-1 seria .K
od roku 1980
21513217030-3 seria Kbkk-x
2Z / Huta Ostrowiec- / 1952oczekuje naprawypracował w PKP PLKpodarowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wagon towarowy platforma
Numer DRG
?
od roku 1946
0639110 seria Pdk31
od roku 1958
639110 seria Pdk31
od roku 1968
22513224146-7 seria . Kbkm
Stuttgart / budowy niemieckiej- / 1939Oczekuje naprawyPracował w PKPodkupiony z PKP SAWagon towarowy platforma
od roku 1960
622212 seria Pddk41
od roku 1968
22513009882-8 seria .K
4Z / Huta Ostrowiec- / 1960oczekuje naprawypracował w PKP PLKpodarowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wagon towarowy platforma
Numer DRG
?
od roku 1946
0655980 seria PPuksh
od roku 1958
655980 seria PPuksh
Koln A3 / -- / 1912oczekuje naprawypracował w PKP potem Mostostal Krakówpodarowany przez Mostostal Kraków S.A.Wagon towarowy platforma
Numer DRG
?
od roku 1946
0658027 seria PPuksh
od roku 1958
658027 seria PPuksh
Koln SSl / -- / 1930oczekuje naprawypracował w PKP potem Mostostal Krakówpodarowany przez Mostostal Kraków S.A.Wagon towarowy platforma
od roku 1946
0346578 seria Wddo
od roku 1958
346578 seria Wddo
od roku 1968
21515015944-4 seria .E
Villach / budowy niemieckiej- / 1942sprawny techniczniepracował w PKP, ostatnio jako wagon tech-gospodkupiony od PKP PR Sp. z o.o.Wagon towarowy węglarka
od roku 1946
03110710 seria Wddo
od roku 1958
311071 seria Wddo
od roku 1968
22515026099-3 seria .E
3W / Pafawag Wrocław- / 1946sprawny technicznieostatnio pracował jako wagon tech-gospzakupiony od ZRK DOM PoznańWagon towarowy węglarka
od roku 1949
0438746 seria Wddo
od roku 1958
438746 seria Wddo
od roku 1968
22515053807-6 seria .E
4W / Pafawag Wrocław- / 1949sprawny techniczniepracował w PKP, ostatnio jako wagon tech-gosppodarowany przez Elektrownię TurówWagon towarowy węglarka
od roku 1952
0400489 seria WWy
od roku 1958
400489 seria WWy
od roku 1968
519188 seria WWy
od roku 1980
84515995690-1 seria Eao-x
17W / FWS Świdnica- / 1953oczekuje naprawypracował w PKP, potem w Elektrociepłowni Żerańpodarowany przez Muzeum Komunikacji w Warszawie Wagon towarowy węglarka
od roku 1955
0464946 seria Wddo
od roku 1958
464946 seria Wddo
od roku 1968
22515079734-1 seria .E
od roku 1980
44519455005-6 seria U-wx
11W / Pafawag Wrocław- / 1955oczekuje naprawypracowała w PKP potem w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawiepodarowana przez PGNiG Termika S.A.Wagon towarowy węglarka
od roku 1955
0468504 seria Wddo
od roku 1958
468504 seria Wddo
od roku 1968
22515083271-8 seria .E
11W / Pafawag Wrocław- / 1955sprawny techniczniepracował w PKP, potem w Elektr. Halemba, zmodernizowanypodarowany przez PKE S.A.Wagon towarowy węglarka
od roku 1961
482144 seria Wddo
od roku 1968
22515520522-5 seria .Es
od roku 1980
21515520522-6 seria Es-x
9W / Pafawag Wrocław- / 1961oczekuje naprawypracował w PKP, potem PKP CARGO S.A.podarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy węglarka
od roku 1963
484586 seria Wddo
od roku 1968
02515528012-3 seria .Es
od roku 1980
01515528012-4 seria Es-x
9W / Pafawag Wrocław- / 1963oczekuje naprawypracował w PKP, potem PKP CARGO S.A.podarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy węglarka
od roku 1963
497068 seria Wddo
od roku 1968
02515529721-8 seria .Es
od roku 1980
01515529721-9 seria Es-x
9W / Pafawag Wrocław- / 1963oczekuje naprawypracował w PKP, potem PKP CARGO S.A.podarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy węglarka
od roku 1964
390300 seria Wddo
od roku 1968
22515532947-3 seria .Es
od roku 1980
21515532947-4 seria Es-x
9W / Pafawag Wrocław- / 1964oczekuje naprawy pracował w PKP, potem PKP CARGO S.A.podarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy węglarka
od roku 1964
394383 seria Wddo
od roku 1968
02515537012-2 seria .Es
od roku 1980
01515537012-3 seria Es-x
9W / Pafawag Wrocław- / 1964sprawny techniczniepracował w PKP, potem PKP CARGO S.A.podarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy węglarka
od roku 1966
409503 seria Wddoh
od roku 1968
02515544330-9 seria .Es
od roku 1980
01515591431-8 seria Eos-x
9W/2 / Pafawag Wrocław- / 1966oczekuje naprawypracował w PKP, potem PKP CARGO S.A.podarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy węglarka
od roku 1946
0307730 seria Wddo
od roku 1958
307730 seria Wddo
od roku 1968
22515023466-0 seria .E
1W / Huta Ostrowiec- / 1948oczekuje naprawypracował w PKP, pod koniec lat 70-tych trafił do ZNTK Bydgoszcz na cele techniczno-gospodarcze, gdzie dotrwał do obecnych czasów, dzięki temu, że był magazynem trocin (!)zakup od PESA BydgoszczWagon towarowy węglarka
Numer DRG
?
od roku 1946
0389216 seria Wdnh
od roku 1958
389216 seria Wdnh
od roku 1968
20515170919-7 seria Eklo
? / ?- / 1904/mod1941oczekuje naprawypracował w PKP , ostatnio jako wagon tech-gosppodarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy węglarka

od roku 1950
453848 seria Wddo
od roku 1968
22 51 506 8689-0 seria E
3W / Pafawag- / 1950oczekuje naprawypracował w PKP, ostatnio jako wagon tech-gosppodarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy węglarka
od roku 1961
715209 seria So
od roku 1968
22512108208-8 seria .Hhqrs
od roku 1980
21512187079-8 seria Hhkks-x
6S / Pafawag Wrocław- / 1961oczekuje naprawypracował w PKPpodarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy owocarka
Numer DRG
?
od roku 1946
0556809 seria Rh
od roku 1958
556809 seria Rh
od roku 1969
20510001184-5 seria .Uh
- / budowy pruskiej- / ok. 1910, modernizacja ok. 1935oczekuje naprawypracował w PEC, potem DECpodarowany przez ORLEN S.A.Wagon towarowy cysterna
Numer DRG
?
od roku 1946
0554918 seria Rh
od roku 1958
554918 seria Rh
- / budowy niemieckiej- / 1929sprawny techniczniepracował w PKP, potem w KWK Marcelpodarowany przez Kompanie WęglowąWagon towarowy cysterna
Numer DRG
?
od roku 1946
0557487 seria Rh
od roku 1958
551238 seria Rh
od roku 1965
858589 seria Xr
od roku 1968
40519479087-0 seria U-y
- / budowy niemieckiej- / 1938oczekuje naprawypracował w PKP jako wagon do transportu mazutupodarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy cysterna
Numer DRG
?
od roku 1946
0550187 seria Rh
od roku 1958
550187 seria Rh
od roku 1968
20510002087-9 seria .Uh
- / budowy niemieckiej- / 1938oczekuje naprawypracował w Zakładzie Suchej Destylacji Drewna w Gryfinieodkupiony od Gryfskand Sp. z o.o.Wagon towarowy cysterna
Numer DRG
?
od roku 1946
0555988 seria Rh
od roku 1958
555988 seria Rh
- / budowy niemieckiej- / 1940oczekuje naprawypracował w Elektrowni Łagiszapodarowany przez Tauron Wytwarzanie S.A.Wagon towarowy cysterna
Numer DRG
?
od roku 1946
0557487 seria Rh
od roku 1958
557487 seria Rh
od roku 1965
858548 seria Xr
od roku 1968
40519479085-4 seria U-y
Uerdingen / budowy niemieckiej- / 1941oczekuje naprawypracował w PKP jako wagon do transportu mazutupodarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy cysterna
Numer DRG
?
od roku 1946
0555884 seria RRh
od roku 1958
555884 seria RRh
Deutz 63 / budowy niemieckiej- / 1943oczekuje naprawypracował w PEC, potem DECpodarowany przez ORLEN S.A.Wagon towarowy cysterna
Numer DRG
?
od roku 1946
0553331 seria RRh
od roku 1958
553331 seria RRh
Deutz 48 / budowy niemieckiej- / 1943oczekuje naprawypracował w PEC, potem DECpodarowany przez ORLEN S.A.Wagon towarowy cysterna
Numer DRG
?
od roku 1946
0554547 seria RRh
od roku 1958
554547 seria RRh
od roku 1969
20510050260-4 seria .Uah
- / budowy pruskiej- / 1944oczekuje naprawypracował w PEC, potem DECpodarowany przez ORLEN S.A.Wagon towarowy cysterna
od roku 1946
0563062 seria Rh
od roku 1958
563062 seria Rh
od roku 1969
21510004771-5 seria .Uh
1R/1 / ZASTAL Zielona Góra- / 1947oczekuje naprawyDyrekcja Eksploatacji Cystern, potem Elektrownia Dolna Odradarowizna PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.Wagon towarowy cysterna
od roku 1947
0563644 seria Rh
od roku 1958
563644 seria Rbh
od roku 1969
21510005371-3 seria .Uh
1R/1 / ZZPM Zielona Góra- / 1948sprawny techniczniepracował w PKP jako wagon PEC, potem DECodkupiony od GATX Polska Sp. z o.o.Wagon towarowy cysterna
od roku 1955
0564998 seria Rh
od roku 1958
564998 seria Rh
od roku 1969
21510005949-6 seria .Uh
od roku 1980
40519479046-6 seria U-yx
8026 / Wagonbau Niesky- / 1955oczekuje naprawypracował w PKP jako wagon do transportu olejupodarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy cysterna
od roku 1956
0565471 seria RRh
od roku 1958
565471 seria RRbh
od roku 1969
31510051276-5 seria .Uah
od roku 1982
84517701198-6 seria Zakk-x
20R / PPZM Zielona Góra- / 1956sprawny techniczniepracował w PKP jako wagon Cukrowni Kluczewopodarowany przez Polski Cukier S.A.Wagon towarowy cysterna
od roku 1960
568252 seria RRh
od roku 1969
31510053388-6 seria .Uah
od roku 1982
84517740593-1 seria Zaekk-x
29R / FW Świdnica- / 1960oczekuje naprawypracował w Zakładach Chemicznych Oświęcimpodarowany przez RAIL POLSKA Sp. z o.o.Wagon towarowy cysterna
od roku 1962
568977 seria RRh
od roku 1969
31510054370-3 seria .Uah
29R / FW Świdnica- / 1962oczekuje naprawypracował w Elektrowni Łagiszapodarowany przez Tauron Wytwarzanie S.A.Wagon towarowy cysterna
Numer DRG
?
od roku 1946
0554938 seria RRh
od roku 1958
554938 seria RRh
Uerdingen 63 / niemieckiej budowy- / 1944oczekuje naprawypracował w PEC , potem w PKPpodarowany przez PKP S.A.Wagon towarowy cysterna
od roku 1963
569606 seria Rh
od roku 1969
22510020396-0 seria .Uh
od roku 1982
44517241084-4 seria Zekk-x
230R / FWS Świdnica- / 1963sprawny techniczniepracował w PKP jako wagon Polifarb Wrocławodkupiony od PPG-Deco Sp. z o.o.Wagon towarowy cysterna
od roku 1955
0565001 seria Rh
od roku 1958
565001 seria Rh
od roku 1969
21510005952-0 seria .Uh
N260 / Wagonbau Niesky6751 / 1955oczekuje naprawyPracował w PEC (Przedsiębiorstwo Eksploatacji Cystern) , Na początku lat 80-tych po zakończeniu handlowej eksploatacji został przeznaczony na magazyn oleju w Elektrowni Dolna Odra. Odkupiony dzięki dotacji Fundacji PGEWagon towarowy cysterna
od roku 1968
21510921604-8 seria .Us
od roku 1981
44519123807-7 seria Ucs-x
CWL26 / ZNTK Wrocław- / 1968sprawny techniczniepracował w PKP jako wagon Zakł. Chem. Oświecimpodarowany przez Rail Polska S.A.Wagon towarowy cysterna
od roku 1972
21510920220-4 seria .Us
od roku 1980
44519121063-9 seria Ucs-x
220S / ZNTK Wrocław095 / 1972sprawny techniczniepracował w CEMET SAprzekazany przez CEMET S.A.Wagon towarowy cysterna
od roku 1952
0750490 seria Sddw
od roku 1958
750490 seria Sddw
od roku 1968
22515600482-5 seria .T
od roku 1980
42515648871-1 seria Tikkm-x
1S / Pafawag Wrocław- / 1952sprawny techniczniepracował w PKP, ostatnio jako wagon tech-gosppodarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy wapniarka
od roku 1968
22515603825-2 seria .T
od roku 1980
21515786194-3 seria Tikkms-x
205S / ZNTK Wrocław- / 1968sprawny techniczniepracował w PKP, ostatnio jako wagon tech-gospodkupiony od PKP S.A.Wagon towarowy wapniarka
od roku 1987
21511515418-3 seria Gbs-tx
od roku 1997
21511553200-8 seria Gbs-t
208Kg / Zastal Zielona Góra2016/1987sprawny techniczniepracował w PKP, potem PKP CARGO SAzakupiony od Olmet sp.k.Wagon towarowy kryty
Numer DRG
?
od roku 1946
0125837 seria Kdnh
od roku 1958
125837 seria Kdn
Kassel IId8 / budowy pruskiej- / 1902oczekuje naprawypracował w PKP, potem w WPpodarowany przez Wojsko PolskieWagon towarowy kryty
Numer DRG
?
od roku 1946
0115459 seria Kdn
od roku 1958
115459 seria Kdn
Kassel IId8 / budowy pruskiej- / 1907sprawny techniczniepracował w PKP, potem w WPpodarowany przez Wojsko PolskieWagon towarowy kryty
Numer DRG
?
od roku 1946
0123689 seria Kdn
od roku 1958
123689 seria Kdn
Kassel IId8 / budowy pruskiej- / 1908oczekuje naprawypracował w PKP, potem w WPpodarowany przez Wojsko PolskieWagon towarowy kryty
Numer DRG
?
od roku 1946
0128852 seria Kdn
od roku 1958
128852seria Kdn
od roku 1965
855291 seria Xk
od roku 1968
40519429588-6 seria U-u
IId8 / -- / 1911oczekuje renowacjipracował w PKPpodarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy kryty
Numer DRG
?
od roku 1946
0118171 seria Kdn
od roku 1958
118171 seria Kdn
Kassel IId8 / budowy pruskiej- / 1912oczekuje naprawypracował w PKP, potem w WPpodarowany przez Wojsko PolskieWagon towarowy kryty
Numer DRG
?
od roku 1946
0183251 seria Kdnh
od roku 1958
183251 seria Kdnh
F / budowy włoskiej- / 1912sprawny techniczniepracował w PKP, potem w WPpodarowany przez Wojsko PolskieWagon towarowy kryty
Numer DRG
?
od roku 1946
0140270 seria Kdt
od roku 1958
140270 seria Kdt
Kassel A2 / budowy niemieckiej- / 1913oczekuje naprawypracował w PKP, potem w WPpodarowany przez Wojsko PolskieWagon towarowy kryty
Numer DRG
?
od roku 1946
0131295 seria Kdt
od roku 1958
131295 seria Kdt
od roku 1968
21511128821-7 seria .Gklm
Kassel A2 / budowy niemieckiej- / 1914sprawny techniczniepracował w PKP, potem w WPpodarowany przez Wojsko PolskieWagon towarowy kryty
Numer DRG
?
od roku 1946
0118595 seria Kdt
od roku 1958
118595 seria Kdt
od roku 1966
870183 seria Xk
Kassel A2 / budowy niemieckiej- / 1917oczekuje naprawypracował w PKP, potem w WPpodarowany przez Wojsko PolskieWagon towarowy kryty
Numer DRG
?
od roku 1946
0135476 seria Kdt
od roku 1958
135476 seria Kdt
Kassel A2 / budowy niemieckiej- / 1920oczekuje naprawypracował w PKP, potem w WPpodarowany przez Wojsko PolskieWagon towarowy kryty
od roku 1923
134… seria Kdd
od roku 1946
0133758 seria Kdth
od roku 1958
133758 seria Kdth
od roku 1967
865192 seria Xk
C-I / Wagon Ostrów Wlkp.201 / 1923oczekuje naprawypracował w PKPpodarowany prze PKP PLK S.A.Wagon towarowy kryty
Numer DRG
?
od roku 1946
0145633 seria Kdt
od roku 1958
145633 seria Kdt
od roku 1968
21511139308-2 seria .Gklm
Kassel / budowy niemieckiej- / 1927oczekuje naprawypracował w PKP potem w PLK S.A.podarowany przez PKP PLK S.A.Wagon towarowy kryty
Numer DRG
?
od roku 1946
0135342 seria Kdsth
od roku 1958
135342 seria Kdsth
od roku 1965
850131 seria Xk
Dresden / budowy niemieckiej- / 1936oczekuje naprawypracował w PKP, potem w WPpodarowany przez Wojsko PolskieWagon towarowy kryty
Numer PKP
?
od roku 1946
0193045 seria Kpt
od roku 1958
193045 seria Kpt
od roku 1968
27512071069-2 .Hbk
C-IX / Huta Ostrowiec16576 / 1938oczekuje naprawypracował w PKPpodarowany przez PKP PLK S.A.Wagon towarowy kryty
Numer DRG
?
od roku 1946
0118574 seria Kdt
od roku 1958
118574 seria Kddt
Oppeln / budowy niemieckiej- / 1939sprawny techniczniepracował w PKP, potem w WPpodarowany przez Wojsko PolskieWagon towarowy kryty
od roku 1950
0103410 seria Kddt
od roku 1958
103410 seria Kddt
od roku 1968
22511000383-0 seria .G
1K / Pafawag Wrocław- / 1950oczekuje naprawypracował w PKP, potem w WPpodarowany przez Wojsko PolskieWagon towarowy kryty
od roku 1950
0103411 seria Kddt
od roku 1958
103411 seria Kddt
od roku 1968
22511000384-8 seria .G
1K / Pafawag Wrocław- / 1950sprawny techniczniepracował w PKP, potem w WPpodarowany przez Wojsko PolskieWagon towarowy kryty
od roku 1959
165264 seria Kddet
od roku 1968
02511476445-6 seria .Ggs
od roku 1980
21511444849-5 seria Gkks-tx
23K / Pafawag Wrocław- / 1959sprawny techniczniepracował w PKP, potem PKP CARGO S.A.podarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy kryty
od roku 1959
168506 seria Kddet
od roku 1968
22511478662-0 seria .Ggs
23K / Pafawag Wrocław- / 1959oczekuje naprawypracował w PKP, potem PKP CARGO S.A.podarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy kryty
od roku 1960
171791 seria Kddet
od roku 1968
02511481434-3 seria .Ggs
od roku 1980
21511300398-6 seria Gkks-tx
23K / Pafawag Wrocław- / 1960oczekuje naprawypracował w PKP, potem PKP CARGO zmodernizowanypodarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy kryty
od roku 1960
173071 seria Kddet
od roku 1968
02511482707-2 seria .Ggs
od roku 1980
01511300641-3 seria Gkks-tx
23K / Pafawag Wrocław- / 1960oczekuje naprawypracował w PKP, potem Cukrownia Jawor, zmodernizowanyodkupiony od SudZucker Polska S.A.Wagon towarowy kryty
od roku 1962
706094 seria Slms
od roku 1968
22518064356-4 seria .Ichqrs
od roku 1980
40519520000-7 seria Us-ux
211K / ZNTK Ostrów Wlkp.- / 1962oczekuje naprawypracował w PKP, zmodernizowany do przesyłek ekspresowychpodarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy kryty
od roku 1963
706157 seria Slms
od roku 1968
22518064420-6 seria .Ichqrs
od roku 1980
40519525001-5 seria Us-ux
211K / ZNTK Ostrów Wlkp.- / 1963sprawny techniczniepracował w PKP, zmodernizowany do przesyłek ekspresowychpodarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy kryty
Numer DRG
?
od roku 1946
0150533 seria Kdt
od roku 1958
150533 seria Kdt
od roku 1968
21511137568-3 seria .Gklm
Kassel A2 / budowy niemieckiej- / 1920sprawny techniczniepracował w PKP, potem w DOM Wrocławzakupiony od Dolkom Sp. z o.o.Wagon towarowy kryty
Numer DRG
?
od roku 1945
0129814 seria Kdnh
od roku 1958
129814 seria Kdn
od roku 1968
21511119051-2 seria .Gklm
od roku 1974
816107 seria Xk
Kassel IId8 / budowy pruskiej- / 1910sprawny techniczniepracował w PKPzakupiony od Dolkom Sp z o.o.Wagon towarowy kryty
Numer DRG
34721 Munchen
od roku 1945
0126137 seria Kdt
od roku 1958
126137 seria Kdt
od roku 1968
21511134016-6 seria .Gklm
od roku 1973
816039 seria Xk
Kassel A2 / budowy niemieckiej- / 1919sprawny techniczniepracował w PKPzakupiony od Dolkom Sp z o.o.Wagon towarowy kryty
Numer DRG
?
od roku 1946
0111631 seria Kdt
od roku 1958
111631 seria Kdt
od roku 1968
21511134980-3 seria .Gklm
Kassel A2 / budowy niemieckiej- / 1924sprawny techniczniesprawny techniczniezakupiony od Dolkom Sp. z o.o.Wagon towarowy kryty
Kdsth 196138Dreden Gl / budowy niemieckiej- / 1933oczekuje naprawypracował w PKP, potem w DOM Wrocławzakupiony od Dolkom Sp. z o.o.Wagon towarowy kryty
od roku 1950
106656 seria Kddt
od roku 1968
22511003157-5 seria .G
1K / Pafawag- / 1950oczekuje naprawypracował w PKP , potem w Wojsku Polskimpodarowany przez Wojsko PolskieWagon towarowy kryty
od roku 1950
107319 seria Kddt
od roku 1968
02511004266-7 seria .G
1K / Pafawag- / 1950oczekuje naprawypracował w PKP , potem w Wojsku Polskimpodarowany przez Wojsko PolskieWagon towarowy kryty
od roku 1959
169374 seria Kddet
od roku 1968
22511472937-2 seria .Ggs
R501K / Arad Rumunia- / 1959oczekuje naprawypracował w PKP , potem w Wojsku Polskimpodarowany przez Wojsko PolskieWagon towarowy kryty
Numer DRG
?
od roku 1946
0218076 seria KKwho5
od roku 1958
218076 seria KKwho5
od roku 1964
870459 seria XXk
Bromberg / budowy niemieckiej- / 1943w trakcie naprawypracował w PKP w dyspozycji WPpodarowany przez PKP PLK SAWagon towarowy kryty warsztatowy
od roku 1975
22518244486-2 seria .Ibhqrss
od roku 1980
01518466153-4 seria Ibhss-x
202Lc / ZNTK Ostrów6858 / 1975oczekuje naprawypracował w PKPpodarowny przez PKP S.A.Wagon towarowy chłodnia
od roku 1972
22518144282-6 seria .Ibchqrs
od roku 1980
21518068717-4 seria Ibhs-x
202Lc / ZNTK Ostrów Wlkp.- / 1972oczekuje naprawypracował w PKP, potem PKP CARGO S.A.podarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy chłodnia
od roku 1962
512771 seria Wdda
41WS / ZNTK Wrocław531 / 1962oczekuje naprawypracował w zakładach Wapienniczych Górażdżeodkupiony od Lhoist Polska S.A.Wagon towarowy samowyładowczy
od roku 1964
481506 seria Wdda
od roku 1968
20516020409-0 seria .Fd
59WS / ZNTK Wrocław- / 1964oczekuje renowacjipracował w PKPpodarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy samowyładowczy
od roku 1969
20516021150-9 seria .Fd
od roku 1980
4051946648-0 seria U-vx
59WS / ZNTK Wrocław- / 1968oczekuje naprawypracował w PKP, potem PKP CARGO S.A.podarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy samowyładowczy
od roku 1968
20516024492-2 seria .Fd
od roku 1980
40519466074-3 seria U-vx
41WS/2 / ZNTK Wrocław- / 1968oczekuje naprawypracował w PKP, potem PKP CARGO S.A.podarowany przez PKP CARGO S.A.Wagon towarowy samowyładowczy
od roku 1968
20516024492-2 seria .Fd
od roku 1980
40519466074-3 seria U-vx
41WS/3 / ZNTK Wrocław- / 1974oczekuje naprawypracował w Zakładach Wapienniczych "Kujawy"podarowany przez Lafarge Cement S.A.Wagon towarowy samowyładowczy
od roku 1948
512742 seria Wdda
41WS / ZNTK Wrocław- / 1962oczekuje naprawypracował w Zakładach Wapienniczych "Kujawy"podarowany przez Lafarge Cement S.A.Wagon towarowy samowyładowczy
od roku 1938
128916 seria Kddh
od roku 1958
855146 seria Xk
od roku 1980
426016 seria Xk
C-Ib / Huta Ostrowiec- / 1939w trakcie naprawypracował w PKP, przebudowany na cele tech-gospodkupiony od PKP S.A.Wagon służbowy
od roku 1950
0103001 seria Kddt
od roku 1958
103001 seria Kddt
od roku 1968
22511000000-0 seria .G
od roku 1975
30519404558-2 seria .U (Ft)
od roku 1980
40519405682-7 seria U-tx
1K / Pafawag Wrocław- / 1950sprawny techniczniepracował w PKP, potem w WPpodarowany przez Wojsko PolskieWagon służbowy
od roku 1976
615199-90006-6 seria Bckd
od lat 90.
635199-80006-4 seria Sk

EVN
555199-80006-4
110A / H.Cegielski Poznań- / 1976sprawny techniczniepracował w PKPzakupiony od PKP Intercity S.A.Wagon służbowy