Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Przekaż nam swój 1 %  - KRS: 0000076410

Najnowsze informacje

Aktualności

Pokaz makiety modułowej w Jelczu – Laskowicach

Zapraszamy na pokaz...
Czytaj więcej

Fotorelacja z wystawy „180 lat kolei na ziemiach polskich Wrocław – Oława, 1842-2022″

Zapraszamy na fotorelację z wystawy taboru naszego Klubu, która odbyła się 21.05.2022...
Czytaj więcej

Poczta Polska na wystawie taboru KSK Wrocław we Wrocławiu 21 maja.

Poczta Polska S.A. na nasz wniosek wydała kartkę okolicznościową oraz będzie stosować datownik okolicznościowy z okazji 180 lat linii kolejowej Wrocław - Oława...
Czytaj więcej

Wystawa taboru kolejowego w Oławie.

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu i Urząd Miejski w Oławie zapraszają na wystawę taboru kolejowego z okazji 180-lecia kolei na Ziemiach Polskich...
Czytaj więcej

180 lat kolei na ziemiach polskich

Wrocław - Oława, 1842 - 2022 Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu (OPP) organizuje unikalną wystawę, która odbędzie się 21.05.2022 we Wrocławiu, przy peronie 6 dworca…
Czytaj więcej

Działamy na zasadach wolnotariatu

Kim jesteśmy?

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu od 1991 roku stara się zachować pamięć, dokumenty, zdjęcia, a także lokomotywy i wagony, które pęd zmian zostawia na bocznym torze. Wiele z nich bezpowrotnie uległoby zniszczeniu, gdyby nie praca i zaangażowanie naszych wolontariuszy.
Aktualnie Klub zrzesza ok. 60 wolontariuszy.  Do tej pory w zbiorach Klubu znajduje się 12 lokomotyw i ponad 100 różnego rodzaju wagonów. Wielu z nich próżno szukać na współczesnych torach - pozostały na starych zdjęciach, we wspomnieniach lub w naszych pociągach wycieczkowych.

Razem ratujemy zabytki kolejnictwa

Nasze cele

Uznając transport kolejowy za jeden z najważniejszych czynników zrównoważonego rozwoju kraju, w trosce o dobro kolejnictwa w Polsce oraz rozwój lokalnego transportu kolejowego, pragniemy kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec kolejnictwa, budować jego rzetelny wizerunek, być jednym z jego rzeczników, wzmacniać porozumienia branżowe i regionalne, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych. Chcemy współpracować na rzecz społeczności lokalnych zagrożonych degradacją transportu kolejowego jako inicjatorzy i siła sprawcza przemian zgodnie z zasadą pomocniczości. Szczególne znaczenie nadajemy zachowaniu dziedzictwa kultury materialnej i krajobrazu kulturowego regionów związanego z kolejnictwem wyznaczającym w minionych dwóch stuleciach kształt cywilizacji europejskiej. Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu działa w obszarach:

  • inicjatywy i interpelacje u administracji państwowej i kolejowej w zakresie poprawy stanu infrastruktury kolejowej i publicznej komunikacji kolejowej na Dolnym Śląsku i w kraju
  • inicjatywy i współpraca krajowa przy propozycjach zmian legislacyjnych dotyczących transportu szynowego
  • wsparcie informacyjne dla organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz poprawy publicznego szynowego transportu pasażerskiego, regionalnego i miejskiego, na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu
  • wsparcie informacyjne, organizacyjne i techniczne dla organizacji pozarządowych i samorządów w zakresie przejmowania, utrzymania i eksploatacji lokalnych linii kolejowych na Dolnym Śląsku
  • organizacja wolontariatu (głównie młodzieży) wokół ochrony zabytków kolejowych oraz utrzymania lokalnych linii kolejowych
  • inicjatywy i współpraca w zakresie ochrony zabytków kolejowych na terenie całego kraju, gromadzenie dokumentacji i eksponatów, w tym zabytkowego taboru kolejowego.

Nasza działalność jest możliwa dzięki wsparciu różnych firm

Wspierają nas

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu

Zapraszamy do współpracy

Chcesz pomagać w ratowaniu zabytków kolejnictwa?