Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Przekaż nam swój 1,5 %  - KRS: 0000076410

Najnowsze informacje

Aktualności

Wesprzyj uruchomienie SP42-001

Podczas, gdy pracujemy nad organizacją Nocy Muzeów i zbliżających się imprez kolejowych 28.05 i 03.06, jedna z brygad walczy na froncie, o którym ostatnio nie pisaliśmy za dużo. Mowa o…
Czytaj więcej

Noc Muzeów 2023 z KSK Wrocław

Z okazji Nocy Muzeów 2023 Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zaprasza na wystawę swoich wybranych eksponatów. Dokładna lista taboru zostanie opublikowana na około 2 tygodnie przed wydarzeniem. GDZIE? Wrocław Główny,…
Czytaj więcej

Pożegnanie lokomotyw serii SU46 – 03.06.2023

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zaprasza na imprezę pt. “Pożegnanie lokomotyw serii SU46”, która odbędzie się w dniu 3 czerwca 2023 r. (sobota). Założenia przejazdu: Zestawienie pociągu: Wrocław Gł. –…
Czytaj więcej

Jeszcze jeden wagon podarowany…

Miło nam poinformować, że kolejny zabytkowy wagon trafił do naszej kolekcji.
Czytaj więcej

Nowy wagon w kolekcji KSK.

Firma Mostostal Kraków S.A. na początku kwietnia przekazała na rzecz Klubu Sympatyków Kolei...
Czytaj więcej

Działamy na zasadach wolnotariatu

Kim jesteśmy?

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu od 1991 roku stara się zachować pamięć, dokumenty, zdjęcia, a także lokomotywy i wagony, które pęd zmian zostawia na bocznym torze. Wiele z nich bezpowrotnie uległoby zniszczeniu, gdyby nie praca i zaangażowanie naszych wolontariuszy.
Aktualnie Klub zrzesza ok. 60 wolontariuszy.  Do tej pory w zbiorach Klubu znajduje się 12 lokomotyw i ponad 100 różnego rodzaju wagonów. Wielu z nich próżno szukać na współczesnych torach - pozostały na starych zdjęciach, we wspomnieniach lub w naszych pociągach wycieczkowych.

Razem ratujemy zabytki kolejnictwa

Nasze cele

Uznając transport kolejowy za jeden z najważniejszych czynników zrównoważonego rozwoju kraju, w trosce o dobro kolejnictwa w Polsce oraz rozwój lokalnego transportu kolejowego, pragniemy kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec kolejnictwa, budować jego rzetelny wizerunek, być jednym z jego rzeczników, wzmacniać porozumienia branżowe i regionalne, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych. Chcemy współpracować na rzecz społeczności lokalnych zagrożonych degradacją transportu kolejowego jako inicjatorzy i siła sprawcza przemian zgodnie z zasadą pomocniczości. Szczególne znaczenie nadajemy zachowaniu dziedzictwa kultury materialnej i krajobrazu kulturowego regionów związanego z kolejnictwem wyznaczającym w minionych dwóch stuleciach kształt cywilizacji europejskiej. Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu działa w obszarach:

  • inicjatywy i interpelacje u administracji państwowej i kolejowej w zakresie poprawy stanu infrastruktury kolejowej i publicznej komunikacji kolejowej na Dolnym Śląsku i w kraju
  • inicjatywy i współpraca krajowa przy propozycjach zmian legislacyjnych dotyczących transportu szynowego
  • wsparcie informacyjne dla organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz poprawy publicznego szynowego transportu pasażerskiego, regionalnego i miejskiego, na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu
  • wsparcie informacyjne, organizacyjne i techniczne dla organizacji pozarządowych i samorządów w zakresie przejmowania, utrzymania i eksploatacji lokalnych linii kolejowych na Dolnym Śląsku
  • organizacja wolontariatu (głównie młodzieży) wokół ochrony zabytków kolejowych oraz utrzymania lokalnych linii kolejowych
  • inicjatywy i współpraca w zakresie ochrony zabytków kolejowych na terenie całego kraju, gromadzenie dokumentacji i eksponatów, w tym zabytkowego taboru kolejowego.

Nasza działalność jest możliwa dzięki wsparciu różnych firm

Wspierają nas

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu

Zapraszamy do współpracy

Chcesz pomagać w ratowaniu zabytków kolejnictwa?