Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Przekaż nam swój 1 %  - KRS: 0000076410

Najnowsze informacje

Aktualności

Poczta Polska na wystawie taboru KSK Wrocław we Wrocławiu 21 maja.

Poczta Polska S.A. na nasz wniosek wydała kartkę okolicznościową oraz będzie stosować datownik okolicznościowy z okazji 180 lat linii kolejowej Wrocław - Oława...
Czytaj więcej

Wystawa taboru kolejowego w Oławie.

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu i Urząd Miejski w Oławie zapraszają na wystawę taboru kolejowego z okazji 180-lecia kolei na Ziemiach Polskich...
Czytaj więcej

180 lat kolei na ziemiach polskich

Wrocław - Oława, 1842 - 2022 Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu (OPP) organizuje unikalną wystawę, która odbędzie się 21.05.2022 we Wrocławiu, przy peronie 6 dworca…
Czytaj więcej

Nowy wagon w kolekcji !

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu otrzymał od firmy CEMET S.A, w darowiźnie wagon zbiornikowy typu 220S zbudowany przez ZNTK Wrocław...
Czytaj więcej

Firma Mankiewicz wspiera remont SP42-001

Po remoncie EP05-22 producent farb i lakierów, firma Mankiewicz zdecydowała się wesprzeć także remont SP42-001 i przekazać nam nieodpłatnie wszystkie potrzebne materiały...
Czytaj więcej

Działamy na zasadach wolnotariatu

Kim jesteśmy?

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu od 1991 roku stara się zachować pamięć, dokumenty, zdjęcia, a także lokomotywy i wagony, które pęd zmian zostawia na bocznym torze. Wiele z nich bezpowrotnie uległoby zniszczeniu, gdyby nie praca i zaangażowanie naszych wolontariuszy.
Aktualnie Klub zrzesza ok. 60 wolontariuszy.  Do tej pory w zbiorach Klubu znajduje się 12 lokomotyw i ponad 100 różnego rodzaju wagonów. Wielu z nich próżno szukać na współczesnych torach - pozostały na starych zdjęciach, we wspomnieniach lub w naszych pociągach wycieczkowych.

Razem ratujemy zabytki kolejnictwa

Nasze cele

Uznając transport kolejowy za jeden z najważniejszych czynników zrównoważonego rozwoju kraju, w trosce o dobro kolejnictwa w Polsce oraz rozwój lokalnego transportu kolejowego, pragniemy kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec kolejnictwa, budować jego rzetelny wizerunek, być jednym z jego rzeczników, wzmacniać porozumienia branżowe i regionalne, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych. Chcemy współpracować na rzecz społeczności lokalnych zagrożonych degradacją transportu kolejowego jako inicjatorzy i siła sprawcza przemian zgodnie z zasadą pomocniczości. Szczególne znaczenie nadajemy zachowaniu dziedzictwa kultury materialnej i krajobrazu kulturowego regionów związanego z kolejnictwem wyznaczającym w minionych dwóch stuleciach kształt cywilizacji europejskiej. Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu działa w obszarach:

  • inicjatywy i interpelacje u administracji państwowej i kolejowej w zakresie poprawy stanu infrastruktury kolejowej i publicznej komunikacji kolejowej na Dolnym Śląsku i w kraju
  • inicjatywy i współpraca krajowa przy propozycjach zmian legislacyjnych dotyczących transportu szynowego
  • wsparcie informacyjne dla organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz poprawy publicznego szynowego transportu pasażerskiego, regionalnego i miejskiego, na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu
  • wsparcie informacyjne, organizacyjne i techniczne dla organizacji pozarządowych i samorządów w zakresie przejmowania, utrzymania i eksploatacji lokalnych linii kolejowych na Dolnym Śląsku
  • organizacja wolontariatu (głównie młodzieży) wokół ochrony zabytków kolejowych oraz utrzymania lokalnych linii kolejowych
  • inicjatywy i współpraca w zakresie ochrony zabytków kolejowych na terenie całego kraju, gromadzenie dokumentacji i eksponatów, w tym zabytkowego taboru kolejowego.

Nasza działalność jest możliwa dzięki wsparciu różnych firm

Wspierają nas

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu

Zapraszamy do współpracy

Chcesz pomagać w ratowaniu zabytków kolejnictwa?