Dołącz do Klubu

Aby dołączyć do Klubu, musisz wypełnić poniższą deklarację członkowską oraz opłacić składkę członkowską Klubu. Osoby niepełnoletnie dodatkowo muszą dostarczyć wraz z deklaracją członkowską, pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.

Składka członkowska dla osób uczących się lub studiujących: 50 PLN / rok

Składka członkowska dla osób pracujących : 300 PLN / rok