Dołącz do Klubu

Aby dołączyć do Klubu, należy wypełnić poniższą deklarację członkowską oraz opłacić składkę członkowską Klubu. Osoby niepełnoletnie (od 16 lat) dodatkowo muszą dostarczyć wraz z deklaracją członkowską, pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.

Do Klubu mogą dołączyć osoby, które ukończyły 16 rok życia, oraz opłaciły składkę członkowską.

Kwoty składki członkowskiej obowiązujące od 2022 roku:

  • Składka członkowska dla osób uczących się lub studiujących: 60 PLN / rok
  • Składka członkowska dla osób pracujących : 350 PLN / rok (lub 40 PLN płatne każdego miesiąca)

Składkę należy przesłać na konto bankowe Klubu:

  • Numer konta: 46 1440 1156 0000 0000 0317 4287
  • Tytułem: Imię i nazwisko

Podpisana deklaracja członkowska oznacza akceptację aktualnego statutu Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu.


Kwota składki członkowskiej ustalona została przez Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu, dnia 30.01.2022 roku.