Dołącz do Klubu

Aby dołączyć do Klubu, należy wypełnić poniższą deklarację członkowską oraz opłacić składkę członkowską Klubu. Osoby niepełnoletnie (od 16 lat) dodatkowo muszą dostarczyć wraz z deklaracją członkowską, pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.

Do Klubu mogą dołączyć osoby, które ukończyły 16 rok życia.

Składka członkowska dla osób uczących się lub studiujących: 50 PLN / rok

Składka członkowska dla osób pracujących : 300 PLN / rok

Podpisana deklaracja członkowska oznacza akceptację aktualnego statusu Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu.