Walne Zabranie Członków Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu.

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu odbędzie się w niedzielę 22 stycznia w godzinach 11.00-13.00 w świetlicy lokomotywowni Wrocław Gł. przy ul. Paczkowskiej. Prosimy o wysłanie na email: kontakt@kskwroclaw.pl informacji o chęci uczestnictwa zdalnego, mailem zwrotnym zostaną podane aplikacja i link dostępowy do spotkania.

Zapraszam w imieniu Zarządu Klubu
Ryszard Boduszek