Podziękowania

Dziękujemy Panu Burmistrzowi i wszystkim współorganizatorom i uczestnikom obchodów 170. rocznicy Kolei Górnośląskiej, którzy przyczynili się do wspaniałej atmosfery i sukcesu imprezy. Liczymy też, że 175-lecie kolei będziemy również wspólnie […]