Kolejowe zakamarki Wrocławia

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zaprasza na pociągi retro po wrocławskim węźle kolejowym. Przejazdy kierowane są nie tylko do miłośników kolei, ale także każdego kto chce nietypowo i ciekawie spędzić czas lub zobaczyć miasto z innej, rzadko doświadczanej perspektywy. Oprócz odcinków dostępnych dla rozkładowych pociągów pasażerskich będzie można przejechać się po odcinkach, którymi na co dzień poruszają się tylko pociągi towarowe. Podczas zmian kierunku jazdy można wyjść na peron, obejrzeć dworzec, obserwować lokomotywę wykonującą manewry oraz odpinanie i podpinanie jej do składu. Istnieje również okazja, aby zajrzeć do kabiny maszynisty i przyjrzeć się pulpitowi sterowniczemu. W trakcie jazdy i zmian kierunków będzie można posłuchać opowieści klubowego przewodnika, który opowie o historii miejsc, które odwiedzimy. Wybierając się z nami na wycieczkę wspierasz ratowanie zabytków kolejnictwa – wszystkie zyski ze sprzedaży przeznaczane są na remonty lub prace bieżące przy naszym zabytkowym taborze.

Pociągi poprowadzi lokomotywa spalinowa SM30 z lat 50 lub 60, z wagonami osobowymi serii Bi z 1929r. Skład nie jest ogrzewany, co należy wziąć pod uwagę w doborze ubrań w przypadku niższych temperatur.

W pociągu funkcjonuje bar serwujący kawę z ekspresu, herbatę i zimne napoje. Można w nim także kupić klubowe gadżety. Cały zysk ze sprzedaży w barze przeznaczamy na cele statutowe klubu.

Poniższe rozkłady jazdy są zatwierdzone i ostateczne.

W dniu 12 marca 2023 mamy do zaoferowania 3 przejazdy:

  1. Pociąg “Zakamarki północne”

Uwaga! Wszystkie miejsca na ten pociąg zostały wyprzedane.

Wyruszamy ze stacji Wrocław Główny, kierujemy się estakadą przez Wrocław Mikołajów, Popowice i Różankę na Osobowice. Tam po zmianie kierunku jazdy ruszamy w stronę powrotną, ale za stacją Popowice pojedziemy łącznicą towarową wzdłuż ulicy Gnieźnieńskiej a po minięciu historycznej zabudowy i doków portu miejskiego, dojeżdżamy do stacji Wrocław Nadodrze. Tam po kolejnej zmianie kierunku nasz skład pojedzie przez Wrocław Mikołajów do stacji Wrocław Główny.

ZAKAMARKI PÓŁNOCNE
12 MARCA 2023
Przyjazd Odjazd 
Wrocław Główny>>>10:15
Wrocław Osobowice10:28<<<
Wrocław Osobowice>>>11:00
Wrocław Nadodrze11:13<<<
Wrocław Nadodrze>>>11:30
Wrocław Główny11:41<<<

Cena biletu: Bilet ulgowy 29 PLN / Bilet normalny 39 PLN

Rezerwuj bilety

Po wypełnieniu formularza otrzymasz emaila z informacjami dotyczącymi przelewu. Rezerwacja jest ważna 72 godziny od wypełnienia formularza.


  1. Pociąg “Zakamarki południowe”

Uwaga! Wszystkie miejsca na ten pociąg zostały wyprzedane.

Udajemy się pociągiem do Siechnic, gdzie po zmianie kierunku przejedziemy towarową obwodnicą Wrocławia a więc m. in. koło siedziby Telewizji przy ul. Karkonoskiej oraz Wzgórza Gajowickiego. Przy Wzgórzu Gajowickim wjedziemy na kolejną łącznicę towarową, aby wjechać na wiadukt nad ul. Grabiszyńską – najwyższy punkt kolejowy we Wrocławiu. Ostatni pociąg osobowy jechał tam w 2012 roku. Później udamy się w podróż przez Wrocław Muchobór do Wrocławia Kuźniki. Tam po zmianie kierunku jazdy pojedziemy do stacji Wrocław Główny.

ZAKAMARKI POŁUDNIOWE
12 MARCA 2023
Przyjazd Odjazd 
Wrocław Główny>>>12:15
Siechnice12:30<<<
Siechnice>>>13:00
Wrocław Kuźniki13:34<<<
Wrocław Kuźniki>>>13:52
Wrocław Główny14:03<<<

Cena biletu: Bilet ulgowy 39 PLN / Bilet normalny 49 PLN

Rezerwuj bilety

Po wypełnieniu formularza otrzymasz emaila z informacjami dotyczącymi przelewu. Rezerwacja jest ważna 72 godziny od wypełnienia formularza.


  1. Pociąg “Zakamarki zachodnie

Uwaga! Wszystkie miejsca na ten pociąg zostały wyprzedane.

Wyruszamy ze stacji Wrocław Główny, kierujemy się estakadą przez Wrocław Mikołajów na Wrocław Nadodrze. Tam po zmianie “czoła” pociągu ruszamy w kierunku powrotnym, lecz w okolicach ul. Długiej wjedziemy na łącznicę towarową, która poprowadzi nas nad ul. Legnicką, koło Magnolia Park i dalej torem do stacji Wrocław Gądów. Następnie pod estakadą „Gądowianką” – pojedziemy torami, po których na codzień jeżdżą jedynie pociągi towarowe –  na wysokości stacji Wrocław Nowy Dwór wjedziemy na kolejną łącznicę towarową, gdzie przetniemy m. in. ul. Strzegomską w sąsiedztwie ronda koło Factory Outlet. Łącznicą tą dojedziemy do stacji Wrocław Zachodni (tutaj znowu nastąpi zmiana kierunku jazdy) skąd pociąg pojedzie przez Wrocław Grabiszyn do Wrocławia Głównego.

ZAKAMARKI ZACHODNIE
12 MARCA 2023
Przyjazd Odjazd 
Wrocław Główny>>>14:25
Wrocław Nadodrze14:36<<<
Wrocław Nadodrze>>>14:55
Wrocław Zachodni15:13<<<
Wrocław Zachodni>>>15:30
Wrocław Główny15:40<<<

Cena biletu: Bilet ulgowy 38 PLN / Bilet normalny 48 PLN

Rezerwuj bilety

Po wypełnieniu formularza otrzymasz emaila z informacjami dotyczącymi przelewu. Rezerwacja jest ważna 72 godziny od wypełnienia formularza.


  1. Pociąg “Zakamarki południowo-wschodnie

Uwaga! Wszystkie miejsca na ten pociąg zostały wyprzedane.

Udajemy się do Smardzowa Wrocławskiego, czyli w kierunku Strzelina czy Kłodzka. W Smardzowie nastąpi zmiana kierunku i ruszymy z powrotem, miniemy nowy przystanek Iwiny, a następnie na wysokości Parku Brochowskiego wjedziemy na łącznicę towarową. Po przecięciu ul. Konduktorskiej, wśród ogródków działkowych, na odcinku niecałych 2 kilometrów pociąg zmieni kierunek o 180 stopni, a także wjedzie na końcową część towarowej obwodnicy Wrocławia. Po chwili pod wschodnią Kładką Brochowską wjedziemy na towarową część Brochowa. Następnie przejedziemy przez pozostałą jego towarową (wschodnią) część, a także miniemy “od zaplecza” brochowską lokomotywownię, jeszcze niedawno kojarzącą się z długimi rzędami odstawionych lokomotyw. Po minięciu Brochowa wjedziemy na tory użytkowane przez pociągi osobowe i dojedziemy do Siechnic. Tam po zmianie kierunku wrócimy już zachodnią częścią Brochowa na Wrocław Główny.

ZAKAMARKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIE
12 MARCA 2023
Przyjazd Odjazd 
Wrocław Główny>>>16:05
Smardzów Wrocławski16:17<<<
Smardzów Wrocławski>>>16:40
Siechnice17:03<<<
Siechnice>>>17:20
Wrocław Główny17:35<<<

Cena biletu: Bilet ulgowy 35 PLN / Bilet normalny 45 PLN

Rezerwuj bilety

Po wypełnieniu formularza otrzymasz emaila z informacjami dotyczącymi przelewu. Rezerwacja jest ważna 72 godziny od wypełnienia formularza.


Rezerwuj bilety:

Uwaga! Rezerwacje wstrzymane. Wszystkie miejsca zostały wyprzedane.

Korespondencja związana z biletami i ewentualne zwroty lub reklamacje powinny być kierowane na e-mail: kontakt@kskwroclaw.pl

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa.


REGULAMIN:

I. Postanowienia ogólne.

1. Przejazd specjalnym historycznym pociągiem turystycznym jest organizowany przez Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zwanym dalej Organizatorem.

2. Przewoźnikiem wykonującym przejazd turystyczny jest Cargo Master Sp. z o.o.

3. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania jego postanowień i w szczególności podporządkowania się poleceniom obsługi pociągu.

4. n/d

5. Opublikowany rozkład jazdy jest orientacyjny. Ostateczny rozkład jazdy zostanie opublikowany na stronie www organizatora nie później niż 14 dni przed planowanym dniem przejazdów.

6. Wagony pasażerskie w pociągu nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i dzieci w wózkach

II. Zasady uczestnictwa

1. Przejazd jest organizowany jako przejazd niepubliczny z ograniczeniem liczby pasażerów wynikającą z nominalnej łącznej ilości miejsc dostępnych w pociągu.

2. Przejazd jest odpłatny na podstawie taryfy organizatora.

3. Organizator nie przewiduje sprzedaży biletów innych niż na całą trasę przejazdu.

4. n/d

5. n/d

6. Organizator zastrzega odmowę wpuszczenia osób do pociągu na stacjach pośrednich jeżeli liczba pasażerów przekroczyła liczbę miejsc w pociągu.

7. Przejazd jest prowadzony w trakcji parowej lub spalinowej, co uczestnik powinien uwzględnić w doborze odpowiedniej odzieży. Wyłączeniu podlegają roszczenia z tytułu zanieczyszczenia odzieży powstałe w wyniku eksploatacji lokomotywy parowej lub spalinowej.

8. Dzieci do lat 13 muszą w czasie przejazdu przebywać pod stałą opieką osoby pełnoletniej. Dzieci do lat 4 powinny pozostawać na miejscu siedzącym lub kolanach osoby dorosłej.

9. W pociągu nie ma możliwości przewozu zwierząt, z uwagi na hałas towarzyszący eksploatacji lokomotywy oraz natężenia hałasu wynikającego z przejazdu zabytkowym taborem.

10. Wysiadanie na stacjach pośrednich nie jest zabronione.

11. W czasie wysiadania i wsiadania do pociągu należy zachować szczególną ostrożność także ze względu na brak podwyższonych peronów na trasie przejazdu 

12. Uczestnik przejazdu nie posiadający ważnego biletu na przejazd lub stwarzający zagrożenie swoim zachowaniem lub odmawiający podporządkowania się poleceniom obsługi lub kierownika pociągu może zostać usunięty z pociągu na dowolnej stacji podczas trwania przejazdu.

13. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania, nie stwarzającego zagrożenia dla siebie lub innych osób.

14. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń Organizatora (w tym również kierownika pociągu).

15. Organizator nie zwraca kosztów biletów osobom które na stacjach pośrednich nie wróciły do składu w momencie jego odjazdu.

16. Wózki dziecięce bez dzieci można przewozić w miejscu wskazanym przez obsługę w stanie złożonym. Wózki dziecięce, które nie posiadają możliwości złożenia powinny być przewożone bez dzieci w wagonie rowerowym o ile skład jest w niego wyposażony.

17.Uczestnik jest zobowiązany okazać obsłudze pociągu dokument pozwalający na potwierdzenie wieku osoby, w przypadku korzystania z biletu ulgowego, lub bezpłatnego miejsca dla dziecka do lat 4.

18. Na każde żądanie organu kontrolnego w pociągu należy przedstawić do kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

III. ZAKAZY i inne ograniczenia

1. W pociągu bezwzględnie zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, obowiązuje także całkowity zakaz palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych.

2. Zabrania się wychylania, lub wystawiania rąk przez okna podczas jazdy pociągu. W przypadku trakcji parowej, pozostając blisko otwartych okien należy uważać na gorące iskry z parowozu.

3. Zabrania się przebywać na platformach końcowych wagonów oraz w przejściach między wagonami.

4. Zabrania się korzystać z toalety podczas postoju pociągu na stacji.

5. Zabronione jest Wsiadanie lub wysiadanie po sygnale odjazdu.

6. Zabronione jest wsiadanie lub wysiadanie podczas postojów technicznych (w szczególności pod semaforem lub przed i za przejazdem kolejowym)

7. Zakazuje się biegania w korytarzu wagonów i między wagonami.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki losowe powstałe z winy uczestników, a także za szkody powstałe nie z winy Organizatora.

9. Spożywanie posiłków i napojów innych niż określone w pkt 1. jest dopuszczalne. Pasażer samodzielnie ponosi odpowiedzialność w wypadku zabrudzenia odzieży innych pasażerów.

IV. Opłaty

1. Cena biletu normalnego i ulgowego jest publikowana każdorazowo w widocznym miejscu na stronie internetowej Organizatora oraz w pociągu i przed pociągiem bezpośrednio do chwili odjazdu pociągu.

2. Ceny za przejazd są zryczałtowane. Bilet normalny i ulgowy są biletami TAM i POWRÓT.

3. Bilety dla większych grup zorganizowanych nie są przewidziane.

4. Bilet ulgowy przysługuje osobom w wieku do 18 roku życia.

5. Bilet zarezerwowany przez Internet jest gwarancją miejsca siedzącego, jednak bez wskazania konkretnego miejsca w pociągu.

6. Liczba biletów jest ograniczona, decyduje kolejność rezerwacji.

7. Bilet jest biletem na okaziciela, należy go okazać na żądanie obsługi pociągu w każdym czasie trwania przejazdu. Organizator nie przewiduje biletów imiennych.

8. Rezerwacja i zakup biletów przez Internet odbywa się od dnia ogłoszenia sprzedaży do momentu wyczerpania puli biletów.

9. Osoba rezerwująca wypełnia formularz online na stronie www.kskwroclaw.pl, wybierając przejazd, rodzaj i ilość biletów, i otrzymuje email z danymi do przelewu. Następnie w ciągu 72 godzin realizuje przelew online za zarezerwowane bilety np. Przelewem elektronicznym i w ciągu kolejnych 48 godzin otrzymuje e-mail z potwierdzeniem oraz biletem/biletami w formie plików pdf. Bilety należy samodzielnie wydrukować i okazać do kontroli obsłudze pociągu. Akceptowalne jest okazanie biletu na urządzeniu mobilnym (telefon/tablet), jednak bilet powinien być na nim całkowicie czytelny. Rezerwacje posiadające błędne dane nie będą uwzględniane w procesie sprzedaży biletów. 

10. Sprzedaż biletów w pociągu bezpośrednio przed jego odjazdem jest prowadzona tylko w przypadku gdy do chwili planowanego odjazdu pociągu dotychczasowa liczba sprzedanych biletów nie przekroczyła nominalnej liczby miejsc siedzących w pociągu.

11. Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa najpóźniej na 7 dni przed dniem odjazdu pociągu. 

12. Rezygnacja w terminie późniejszym nie jest możliwa i nie uprawnia do żądania zwrotu ceny biletu.

13. Opłata rezerwacyjna nie jest pobierana w wypadku odwołania przejazdu przez Organizatora.

14. Organizator ma prawo do odwołania przejazdu z przyczyn technicznych.

15. Organizator ma prawo odwołać przejazd w wypadku zbyt małej frekwencji. W takim wypadku decyzja jest ogłaszana nie później niż 14 dni przed planowaną datą przejazdu.

16. Organizator w wypadku wyższej frekwencji może prowadzić rezerwową listę rezerwacji.

17. Dziecku do lat 4 przysługuje bezpłatny przejazd w ramach biletu dla osoby dorosłej, jednak bez prawa do zajęcia oddzielnego miejsca siedzącego

18. W przypadku niezrealizowania przejazdu po pełnej planowanej trasie z winy Organizatora, Uczestnicy mają prawo do roszczenia:

a ) zwrotu 30% ceny biletu w przypadku wykonania poniżej 70% planowanej trasy

b) zwrotu 70% ceny biletu w przypadku wykonania poniżej 30% planowanej trasy

19. Reklamacje należy zgłaszać w terminie do 14 dni od zakończenia imprezy

20. Nie pobiera się opłat za przewóz wózków dziecięcych.

VII. Przetwarzanie danych osobowych.

Akceptacja niniejszego regulaminu poprzez rezerwację lub zakup biletu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe takie jak imię i nazwisko numer telefonu i email są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby obsługi rezerwacji, a po realizacji przejazdu automatycznie kasowane.