Wystawa modeli kolejowych

Regulamin wystawy modeli kolejowych WOŁÓW 15-17 marca 2013 roku

 1. Organizatorem wystawy  jest Stowarzyszenie Klub Sympatyków Kolei z siedzibą we Wrocławiu

ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław

KRS 076410 Rejestr stowarzyszeń dział A numer 13/91

Organizacja Pożytku Publicznego od 17-01-2006

 1. Godziny otwarcia

Sobota                  11.00 – 15.00 oraz 16.00 – 19.00

Niedziela              10.00 – 14.00

 1. Wstęp na wystawę jest wolny.
 2. Wejście na teren wystawy jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. W wypadku braku zgody na podporządkowanie się regulaminowi prosimy o opuszczenie wystawy.
 3. Osoby małoletnie pozostają pod opieką rodziców lub opiekunów. Za szkody wyrządzone przez małoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 4. Na terenie wystawy zabronione jest spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu, jak również przebywanie osób w stanie po użyciu alkoholu lub w innym stanie świadomości.
 5. Fotografowanie i filmowanie modeli jest dozwolone. Wykorzystanie zdjęć lub filmów do celów komercyjnych wymaga zgody organizatora i właściciela modelu.
 6. Prosimy o:
 7. Nieopieranie się o elementy modułów modelu linii kolejowej,
 8. Niedotykanie modeli kolejowych, elementów architektury.
 9. Niebieganie
 10. Organizator zastrzega prawo do
 11. Wyproszenia osób naruszających niniejszy regulamin,
 12. Zmiany godzin dostępności wystawy bez podania przyczyny jak również jej odwołania.