Walne Zabranie Członków Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu.

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu odbędzie się w dniu 4 lutego 2024 w świetlicy przy lokomotywowni Wrocław Główny, ul. Paczkowska 26. Pierwszy termin zebrania się członków godzina 16:00, drugi termin godz. 16:30.

Zapraszam w imieniu Zarządu Klubu
Prezes, Ryszard Boduszek