Renowacja wagonu

Po półrocznych zmaganiach zakończyliœmy renowację wagonu towarowego krytego budowy amerykańskiej z dostaw UNRRA pochodzący z lat 40tych. Wagon ten będzie częœcią ekspozycji w nowym wrocławskim muzeum – Centrum Zajezdnia Muzeum: http://www.zajezdnia.org/category/centrum-historii-zajezdnia/, które ma zostać otwarte dla zwiedzających już we wrzeœniu br.