Nowy wagon w kolekcji KSK.

Firma Mostostal Kraków S.A. na początku kwietnia przekazała na rzecz
Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu zabytkowy wagon platformę. Jest to wagon budowy pruskiej z lat 1911-1913 wg Blatt II d 7 II. Późniejsze oznaczenie tego wagonu to typ A3 “Köln” seria SS. Na PKP wagony tego typu były oznaczane serią PPuksh, natomiast od roku 1968 serią Rkmp. Długość wagonu wynosi 17,1 m, a waga 19,5 ton. Wagony tego typu były używane do przewożenia dłużycy, np. drewna, szyn i konstrukcji stalowych. Jesteśmy w trakcie ustalania numerów z jakimi ten wagon pracował pod różnymi zarządami kolei. Transport tego niezwykle ciekawego wagonu wykonał dla nas Mich-Trans. Obu firmom serdecznie dziękujemy! 

Pokaż mniej