Nowy tabor w kolekcji

Do naszej kolekcji historycznych wagonów towarowych ostatnio przebył wagon węglarka typu 1W zbudowany dla PKP w 1948 roku przez Hutę w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wagon był zbudowany bez hamulca (ostatnia partia takich węglarek dla PKP), ale w 1965 roku podczas naprawy głównej zamontowano układ hamulcowy typu Oerlikon. Niestety na ten moment nie wiemy kiedy drewniane szalowanie ścian zmieniono na metalowe. Wagony typu 1W to powojenna wersja przedwojennych węglarek CIIa produkowanych dla PKP w latach 30-tych, podobnych do niemieckich węglarek typu Königsberg.
Wagon został przyjęty na stan PKP pod numerem 307730 seria Wddo, od 1968 dostał numer UIC : 21 51 502 3466-8 seria E, pod koniec lat 70-tych trafił do ZNTK Bydgoszcz na cele techniczno-gospodarcze, gdzie dotrwał do obecnych czasów, dzięki temu, że był magazynem trocin (!).