Darowizna od PKP InterCity S.A.

PKP Intercity S.A. przekazało nam w drodze darowizny wagon kuszetkę typu 110Ac zbudowany przez Zakłady H. Cegielskiego w Poznaniu w 1977 pod numerem fabrycznym 16267. Wagon otrzymał numer 515159-80351-6 i serię Bcwxzd. W 1995 roku po naprawie głównej, w której usunięto parowe ogrzewanie otrzymał numer 515159-70097-7 i serię Bcd.

Dziękujemy!

sdr