Walne Zebranie Członków Klubu

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu odbędzie się (niedziela) 1 marca 2015 w godzinach 10:00-11:00 w sali konferencyjnej w Centrum FerioGaj częœć biurowa 1 pietro, ul. ŚŒwieradowska 51/57 we Wrocławiu