Wagon dla Muzuem II Wojny Światowej

W dniu 14 stycznia 2015r. kryty wagon towarowy przedwojennej budowy wyjechał z Wrocławia do Gdańska gdzie stał się eksponatem nowo powstajšcego Muzuem II Wojny ŒŚwiatowej w Gdańsku. Wczeœniej wagon ten był poddany renowacji przeprowadzonej przez Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu.