Wagon UNRRA pochodzący z lat 40tych.

Renowacja wagonu towarowego krytego budowy amerykańskiej z dostaw UNRRA pochodzący z lat 40tych. Wagon ten będzie częścią ekspozycji w nowym wrocławskim muzeum – Centrum Zajezdnia Muzeum: http://www.zajezdnia.org/category/centrum-historii-zajezdnia/