Renowacja węglarki typu Villach

Renowacja wagonu towarowego typu Villach budowy niemieckiej z 1942 roku, odkupionego przez Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu od PKP Przewozy Regionalne dobiega końca. Wagon ten został odkupiony i wyremontowany w dużej części ze środków finansowych uzyskanych przez nasze stowarzyszenie dzięki wpłatom 1% podatku z tytułu Organizacji Pożytku Publicznego.


W 2009 roku przystąpiliśmy do naprawy głównej ramy oraz wymiany oszalownia burt tego wagonu.