Renowacja wagonu typu C-Ib polskiej budowy z lat 30tych przebudowanego na wagon techniczno-gospodarczy