Nowy wagon w kolekcji.

Do klubowej kolekcji historycznego taboru kolejowego dzięki Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej dołączył 2-osiowy wagon cysterna zbudowany w 1955 roku w fabryce Niesky w Niemczech. W 1955 roku wagon otrzymał numer PKP :  565001 seria Rh, w 1969 numer UIC : 21510005952-0 seria Uh. Na początku lat 80tych po zakończeniu handlowej eksploatacji został przeznaczony na magazyn oleju w Elektrowni Dolna Odra