Fotorelacja z przejazdu starym pociągiem w wagonach 3 klasy z Wrocławia do Żmigrodu z wjazdem pociągu na Tor Doświadczalny Instytutu Kolejnictwa (24 listopada 2018)