Fotogaleria z remontu SM30-662

Lokomotywa dołączyła do zbiorów klubu jesienią 2019 roku, podarowana przez Wojsko Polskie. W styczniu 2020 udało się uruchomić układ napędowy. Następnie przystąpiliśmy do przywrócenia historycznej malatury. Prace trwały prawie rok i pochłonęły według naszych obliczeń około 1000 roboczogodzin, co oznacza że oprócz sobót, nasi wolontariusze działali też w tygodniu. Cieszy fakt, że sporo z tej pracy wykonali nasi nowi młodzi członkowie. Wkrótce pierwsze jazdy próbne lokomotywy.
Patnerzy remontu:

  • 59 osób przez zrzutka.pl
  • Firma Gumalit Haas. Wyroby techniczne z gumy, płyty gumowe, uszczelki, która podarowała wykładzinę CIVI do kabiny maszynisty
  • Firma Argis, która podarowała uszczelki do okien: http://argis.com.pl/
  • Firma Cuprum-Wins, która podarowała stalowe listwy wykończeniowe
  • Firma Mascort, która podarowała uszczelki układu wydechowego i elementy gumowe amortyzatorów – http://www.mascort.com.pl/