Europejskie Dni Dziedzictwa

W obchody Europejskich Dni Dziedzictwa pod tegorocznym hasłem “Nie od razu Polskę zbudowano” Klub włączył się wystawiając w niedzielę 8 września eksponaty z muzealnej kolekcji: lokomotywę Ls40-5434, wagon kryty typu F budowy włoskiej z 1912 roku oraz cysternę budowy niemieckiej z 1929 roku. Lokomotywę zbudowała w 1959 roku Fabryka Lokomotyw w Chrzanowie opierając się na rozwiązaniach technicznych przedwojennej licencji firmy Deutz, wagon kryty z ziemi włoskiej trafił do Polski podczas wojny i od 1945 roku pozostał w PKP, cysterna używana była przez kopalnię “Marcel”. Tabor ten, o zagranicznych korzeniach, długo służył rozwijającej się polskiej gospodarce.

W wagonie krytym, pośród map ilustrujących rozwój i regres sieci kolejowej Śląska i Polski dyskutowano o historii i obecnych perspektywach kolei w Polsce.