“Fiatem po Podsudeckiej”

Lucjan Jeziorny i Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zapraszają na drugą edycję imprezy pt. “Fiatem po Podsudeckiej”, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2024r. (sobota).

Założenia przejazdu:

Zestawienie pociągu: SU45-079 + 2 wagony w historycznych (oliwkowych) barwach PKP.

Trasa i orientacyjne godziny przejazdu:

Wrocław Gł. (5:05) – Kamieniec Ząbk. – Paczków – Otmuchów – Nysa – Prudnik – Głogówek – Kędzierzyn Koźle – Głogówek – Prudnik – Głuchołazy – Nysa – Kamieniec- Wrocław Gł. (21:23)

Więcej informacji poniżej


Informacje o imprezie:

Po bardzo dobrze przyjętych w środowisku sympatyków i fotografów kolei pociągach specjalnych z lokomotywą SU45-079 w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku zapraszamy do udziału w kolejnym wydarzeniu. Relację z naszych poprzednich imprez można obejrzeć tu https://kskwroclaw.pl/powrot-su45-079-2022-10-01/ lub tu https://www.youtube.com/watch?v=xwhtHGfRcPo&t=95s

Nasza najbliższa propozycja to kontynuacja przejazdu po historycznej magistrali podsudeckiej, gdzie nadal zachowana jest oryginalna infrastruktura kolejowa, funkcjonuje kształtowa sygnalizacja, dwutorowy szlak przypomina przedwojenne czasy świetności linii, a najbliższe sąsiedztwo Sudetów ukazuje piękne widoki. Na trasie przejazdu na wybranych przystankach osobowych oraz stacjach zaplanowano postoje celem wykonania zdjęć. Postoje odbędą się tylko i wyłącznie w miejscach posiadających odpowiednią infrastrukturę peronową. Tzw. fotostopy – cofanie i najazdy składu nie są planowane ze względu na charakter linii oraz przepisy związane z bezpieczeństwem podróżnych.

Ponadto zaplanowaliśmy bonus, w trakcie przejazdu nasz imprezowy pociąg odwiedzi stację Głuchołazy, położoną przy granicy polsko-czeskiej.

Dla kogo jest skierowany pociąg specjalny “Fiatem po Podsudeckiej?”
– dla fotografów, którzy chcieliby wykonać zdjęcia pociągu na wybranych stacjach w otoczeniu oryginalnej infrastruktury kolejowej
– dla fotografów, którzy chcieliby poruszać się własnym samochodem wzdłuż trasy przejazdu oraz wykonać zdjęcia w dowolnie wybranych przez siebie miejscach
– dla starszych, którzy chcą doświadczyć podróży w historycznym składzie i przypomnieć sobie klimat minionych lat i czasy swojej młodości
– dla młodszych, którzy chcieliby zobaczyć jak podróżowali ich rodzice i przy okazji poznać osoby, które interesują się szeroko rozumianą tematyką kolejową
– dla osób które chciałby odbyć całodniową wycieczkę kolejową w starym wagonie kolejowym obecnie już niespotykanym we współczesnych pociągach
– dla osób które po prostu lubią podróżować, a cel niekoniecznie jest istotny

Na pokładzie pociągu zapewniamy odpłatnie ciepłe oraz zimne napoje oraz możliwość zakupu pamiątek kolejowych (magnesy, pocztówki itp.).

Zatwierdzony rozkład jazdy zostanie opublikowany uczestnikom przed imprezą.
Uczestnictwo:
– Na pokładzie pociągu – koszt 370 zł
– Możliwość “gonienia” pociągu autem i wykonywanie zdjęć w dowolnych miejscach – PROPONOWANA i DOBROWOLNA opłata to 350 zł za auto.

W celu uniknięcia dyskusji, Organizator informuje, że zdaje sobie sprawę, że w myśl obowiązujących przepisów, osoby fotografujące mogą to robić bez żadnych opłat, jednak projekt jest niekomercyjny, bez udziału sponsorów, dlatego liczymy na dobrą wolę i współpracę z osobami poruszającymi się samochodami. Według wstępnych wyliczeń uczestnicy jadący pociągiem nie pokryją całości kosztów, związanych z przejazdem, dlatego wiele zależy od osób, które chciałyby wnieść opłatę za gonienie autem. Dla goniących Organizator przewidział udostępnianie pozycji pociągu na urządzenia mobilne (poprzez Google Maps i Whatsapp, który dodatkowo będzie spełniał funkcję czatu w przypadku sytuacji nieplanowanych). Szczegóły tego rozwiązania będą rozesłane do uczestników goniących przed imprezą.

Ponieważ Organizatorzy nie mają możliwości finansowych, żeby decydować się na deficytowy przejazd, w przypadku zbyt małej liczby przedpłat impreza zostanie ODWOŁANA, a koszty biletów zwrócone. Ewentualna decyzja o odwołaniu przejazdu zostanie podjęta najpóźniej 14 dni przed jego planowaną datą. Kwestie związane z biletami, ewentualne zwroty lub reklamacje i wszystkie inne pytania prosimy kierować na email: kontakt@kskwroclaw.pl Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa.

Lucjan Jeziorny i KSK Wrocław.


Rezerwuj bilety:

  REGULAMIN:

  I. Postanowienia ogólne.

  1. Przejazd specjalnym historycznym pociągiem turystycznym jest organizowany przez Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zwanym dalej Organizatorem.
  2. Przewoźnikiem wykonującym przejazd turystyczny jest Cargo Master Sp. z o.o.
  3. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania jego postanowień i w szczególności podporządkowania się poleceniom obsługi pociągu.
  4. W ramach przejazdu organizator przewidział miejsca planowanego postoju składu w celu wykonania dokumentacji fotograficznej lub filmowej przez uczestników przejazdu – dalej zwane Fotostopami. Informacja o rozpoczęciu Fotostopu i czasie jego trwania będzie podawana przez Organizatora.
  5. Opublikowany na stronie www Organizatora rozkład jazdy oraz godziny przyjazdów i odjazdów ze stacji pośrednich są orientacyjne, Uczestnikowi nie przysługują z tego powodu roszczenie o zwrot całości lub części ceny biletu. 
  6. Zatwierdzony rozkład jazdy zostanie opublikowany uczestnikom poprzez wiadomość email nie później niż 10 dni przed imprezą.
  7. Wagony pasażerskie w pociągu nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i dzieci w wózkach
  8. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu jest “Regulamin przewozu osób”, zawierający dodatkowe zapisy dotyczące porządku i bezpieczeństwa, umieszczony w widocznym miejscu w wagonach.

  II. Zasady uczestnictwa

  1. Przejazd jest organizowany jako przejazd niepubliczny z ograniczeniem liczby pasażerów wynikającą z nominalnej łącznej ilości miejsc dostępnych w pociągu.
  2. Przejazd jest odpłatny na podstawie taryfy organizatora.
  3. Organizator nie przewiduje sprzedaży biletów innych niż na całą trasę przejazdu.
  4. Osoby nie korzystające z przejazdu, ale uczestniczące w Fotostopach uiszczają Organizatorowi na Pierwszym Fotostopie bez wezwania opłatę określoną w taryfie organizatora.
  5. Wykorzystanie materiałów fotograficznych lub video do celów komercyjnych wymaga dalszej pisemnej zgody organizatora oraz wniesienia opłaty dodatkowej ponad określoną w zd 1 uzgodnioną indywidualnie z Organizatorem
  6. Organizator zastrzega odmowę wpuszczenia osób do pociągu na stacjach pośrednich jeżeli liczba pasażerów przekroczyła liczbę miejsc w pociągu.
  7. Przejazd jest prowadzony w trakcji parowej lub spalinowej, co uczestnik powinien uwzględnić w doborze odpowiedniej odzieży. Wyłączeniu podlegają roszczenia z tytułu zanieczyszczenia odzieży powstałe w wyniku eksploatacji lokomotywy parowej lub spalinowej.
  8. Przejazd jest przeznaczony zasadniczo dla osób pełnoletnich. Dzieci do lat 13 muszą w czasie przejazdu przebywać pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
  9. W pociągu nie ma możliwości przewozu zwierząt
  10. Wysiadanie na stacjach pośrednich nie jest zabronione.
  11. W czasie wysiadania i wsiadania do pociągu należy zachować szczególną ostrożność także ze względu na brak podwyższonych peronów na trasie przejazdu 
  12. Uczestnik przejazdu nie posiadający ważnego biletu na przejazd lub stwarzający zagrożenie swoim zachowaniem lub odmawiający podporządkowania się poleceniom obsługi lub kierownika pociągu może zostać usunięty z pociągu na dowolnej stacji podczas trwania imprezy.
  13. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania, nie stwarzającego zagrożenia dla siebie lub innych osób.
  14. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń Organizatora (w tym również kierownika pociągu) podczas Fotostopów pod restrykcją wykluczenia z przejazdu bez zwrotu kosztu biletu.
  15. Uczestnik jadący własnym środkiem transportu zobowiązany jest do umieszczenia identyfikatora w widocznym miejscu, np. pod przednią szybą. Identyfikator należy odebrać od Organizatora przed odjazdem pociągu lub na pierwszym Fotostopie.
  16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w pociągu podczas Fotostopów.
  17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i obrażenia mogące powstać podczas imprezy (np. w wyniku upadku z wysokości, zdarzenia drogowego, itp jeżeli wynikają one z niezachowania należytej ostrożności w szczególności wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym).
  18. Uczestnicy pozostający w pociągu zobowiązani są do zamykania okien i drzwi, a przede wszystkim nie wychylania się lub wystawiania jakichkolwiek przedmiotów przez okna lub drzwi wagonów.
  19. Ze względu na charakter przejazdu i wydłużone postoje dla osób fotografujących, Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania rozkładu jazdy. Pociąg nie oczekuje na osoby, które go opuszczą i nie powrócą do niego przed ustaloną w rozkładzie jazdy godziną odjazdu. Organizator nie zwraca kosztów biletów osobom które nie powróciły z Fotostopu na czas odjazdu i pozostały w miejscu postoju.

  III. ZAKAZY i inne ograniczenia

  1. W pociągu bezwzględnie zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, obowiązuje także całkowity zakaz palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych.
  2. Zabrania się wychylania, lub wystawiania rąk przez okna podczas jazdy pociągu. W przypadku trakcji parowej, pozostając blisko otwartych okien należy uważać na gorące iskry z parowozu.
  3. Zabrania się przebywać na platformach końcowych wagonów oraz w przejściach między wagonami.
  4. Zabrania się korzystać z toalety podczas postoju pociągu na stacji.
  5. Zabronione jest Wsiadanie lub wysiadanie po sygnale odjazdu.
  6. Zabronione jest wsiadanie lub wysiadanie podczas postojów technicznych (w szczególności pod semaforem lub przed i za przejazdem kolejowym )
  7. Zakazuje się biegania w korytarzu wagonów i między wagonami.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki losowe powstałe z winy uczestników, a także za szkody powstałe nie z winy Organizatora.
  9. Spożywanie posiłków i napojów innych niż określone w pkt 1. jest dopuszczalne. Pasażer samodzielnie ponosi odpowiedzialność w wypadku zabrudzenia odzieży innych pasażerów.

  IV. Opłaty

  1. Cena biletu normalnego jest publikowana każdorazowo w widocznym miejscu na stronie internetowej Organizatora oraz w pociągu i przed pociągiem bezpośrednio do chwili odjazdu pociągu.
  2. Ceny za przejazd są zryczałtowane. Bilet normalny jest biletem TAM i POWRÓT.
  3. Bilety dla większych grup zorganizowanych nie są przewidziane.
  4. n.d.
  5. Bilet zarezerwowany przez Internet jest gwarancją miejsca siedzącego w przypadku wagonów osobowych, jednak bez wskazania konkretnego miejsca w pociągu.
  6. Liczba biletów jest ograniczona, decyduje kolejność rezerwacji.
  7. Bilet jest biletem na okaziciela, należy go okazać na żądanie obsługi pociągu w każdym czasie trwania przejazdu. Organizator nie przewiduje biletów imiennych.
  8. Rezerwacja i zakup biletów przez Internet odbywa się od dnia ogłoszenia sprzedaży do momentu wyczerpania puli biletów.
  9. Osoba rezerwująca wypełnia formularz online na stronie www.kskwroclaw.pl i otrzymuje email z danymi do przelewu. Następnie w ciągu 72 godzin realizuje przelew online za zarezerwowane bilety np. Przelewem elektronicznym i w ciągu kolejnych 48 godzin otrzymuje e-mail z potwierdzeniem oraz biletem/biletami w formie plików pdf. Bilety należy samodzielnie wydrukować i okazać do kontroli obsłudze pociągu. Akceptowalne jest okazanie biletu na urządzeniu mobilnym (telefon/tablet), jednak bilet powinien być na nim całkowicie czytelny. Rezerwacje posiadające błędne dane nie będą uwzględniane w procesie sprzedaży biletów. 
  10. Sprzedaż biletów w pociągu bezpośrednio przed jego odjazdem jest prowadzona tylko w przypadku gdy do chwili planowanego odjazdu pociągu dotychczasowa liczba sprzedanych biletów nie przekroczyła nominalnej liczby miejsc siedzących w pociągu.
  11. Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa najpóźniej na 15 dni przed dniem odjazdu pociągu. 
  12. Rezygnacja w terminie późniejszym nie jest możliwa i nie uprawnia do żądania zwrotu ceny biletu.
  13. Opłata rezerwacyjna nie jest pobierana w wypadku odwołania przejazdu przez Organizatora.
  14. Organizator ma prawo do odwołania przejazdu z przyczyn technicznych.
  15. Organizator ma prawo odwołać przejazd w wypadku zbyt małej frekwencji. W takim wypadku decyzja jest ogłaszana nie później niż 14 dni przed planowaną datą przejazdu.
  16. Organizator w wypadku wyższej frekwencji może prowadzić rezerwową listę rezerwacji.
  17. W przypadku niezrealizowania przejazdu po pełnej planowanej trasie z winy Organizatora, Uczestnicy mają prawo do roszczenia:
   a) zwrotu 30% ceny biletu w przypadku wykonania poniżej 70% planowanej trasy,
   b) zwrotu 70% ceny biletu w przypadku wykonania poniżej 30% planowanej trasy
  18. Reklamacje należy zgłaszać w terminie do 14 dni od zakończenia imprezy

  V. Usługa śledzenia pociągu w czasie rzeczywistym

  1. Dla Uczestników poruszających się samochodami w celu wykonania zdjęć, Organizator udostępni możliwość śledzenia pozycji pociągu w czasie rzeczywistym na urządzenia mobilne Uczestników przez aplikacje Google Maps oraz Whatsapp
  2. Poprzez aplikację Whatsapp Organizator w formie czata grupowego będzie dodatkowo udostępniał informację w razie nieprzewidzianych zdarzeń (opóźnienie, itp.)
  3. Usługa ta jest realizowana bez dodatkowych opłat, a jej nieciągłe lub nieprawidłowe działanie nie może być powodem do roszczeń
  4. Organizator poinformuje Uczestników o szczegółach usługi śledzenia (aplikacja, link do śledzenia) e-mailem przed imprezą
  5. Usługa wymaga urządzenia mobilnego z dostępną transmisją danych, których organizator nie zapewnia w ramach Usługi

  VI. Przetwarzanie danych osobowych.
  Akceptacja niniejszego regulaminu poprzez rezerwację lub zakup biletu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe takie jak imię i nazwisko numer telefonu i email są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby obsługi rezerwacji, a po realizacji przejazdu automatycznie kasowane.