Dni Techniki Kolejowej 2008 we Wrocławiu

Z okazji Dni Techniki Kolejowej w dniach 13-15 czerwca 2008r. zorganizowanych przez kolejowe spółki grupy PKP na stacji Wrocław Główny odbyła się wystawa taboru oraz eksponatów kolejowych. Zobaczyć można było trzy wagony towarowe wagony należące do KSK Wrocław (cysterna typu 1R, wagon kryty typu 23K i wapniarka typu 205S), zmodernizowany wagon pasażerski spółki PKP Przewozy Regionalne, lokomotywy serii EP07, ET22, SM42, ST43, pociąg sieciowy WM15P z PKP Energetyka, podbijarkę torową PT-09 DOLKOM-u, drezynę WM15, autobus szynowy MS29 oraz dźwig kolejowy typu EDK 1000 spółki PKP PLK S.A. We wnętrzu wagonu 23K była ustawiona ekspozycja na temat modernizacji linii kolejowych przygotowana przez PKP PLK S.A. Istniała też możliwość zwiedzenia nastawni dysponującej WGA na stacji Wrocław Główny oraz nastawni dysponującej na stacji Święta Katarzyna z komputerowymi urządzeniami SRK typu EBILOK 950.