Najnowsze informacje

Aktualności

Wystawa zabytkowego taboru KSK

Klub Sympatyków kolei we Wrocławiu zaprasza na zwiedzanie wystawy zabytkowego taboru kolejowego z kolekcji klubu w dniu 5 września 2020 (sobota) na peronie nr 6 dworca Wrocław Główny w godzinach…
Czytaj więcej

Narodowy Instytut Wolności wspiera działania Klubu

Narodowy Instytut Wolności wsparł działania klubu dofinansowując zwiększone koszty wynajmu torów dla przechowywania zabytkowego taboru kolejowego w roku 2020 po utracie dotychczasowego miejsca.
Czytaj więcej

Nowy tabor w kolekcji

Do naszej kolekcji historycznych wagonów towarowych ostatnio przebył wagon węglarka typu 1W zbudowany dla PKP w 1948 roku przez Hutę w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wagon był zbudowany bez hamulca (ostatnia partia…
Czytaj więcej

Petycja w sprawie utworzenia siedziby Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa

Zbieramy poparcie dla naszego projektu utworzenia klubowego muzeum na torach dawnego obrządzania parowozów we Wrocławiu: https://www.petycjeonline.com/emb/270227Opis koncepcji powstania muzeum kolejowego: http://muzeum.kskwroclaw.pl/lokalizacja.html
Czytaj więcej

Pociąg specjalny po węźle Wrocławskim

W dniu 9.02.2020 zapraszamy na przejazdy pociągiem retro prowadzonym parowozem TKh 05353. Odjazdy z Wrocławia Gl: do Nadodrza o 10.05, do Kuźnik o 12.08 i do Nadodrza o 14.25 Szczegóły:…
Czytaj więcej

Działamy na zasadach wolnotariatu

Kim jesteśmy?

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu od 1991 roku stara się zachować pamięć, dokumenty, zdjęcia, a także lokomotywy i wagony, które pęd zmian zostawia na bocznym torze. Wiele z nich bezpowrotnie uległoby zniszczeniu, gdyby nie praca i zaangażowanie naszych wolontariuszy.
Aktualnie Klub zrzesza ok. 60 wolontariuszy.  Do tej pory w zbiorach Klubu znajduje się 12 lokomotyw i ponad 100 różnego rodzaju wagonów. Wielu z nich próżno szukać na współczesnych torach - pozostały na starych zdjęciach, we wspomnieniach lub w naszych pociągach wycieczkowych.

Razem ratujemy zabytki kolejnictwa

Nasze cele

Uznając transport kolejowy za jeden z najważniejszych czynników zrównoważonego rozwoju kraju, w trosce o dobro kolejnictwa w Polsce oraz rozwój lokalnego transportu kolejowego, pragniemy kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec kolejnictwa, budować jego rzetelny wizerunek, być jednym z jego rzeczników, wzmacniać porozumienia branżowe i regionalne, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych. Chcemy współpracować na rzecz społeczności lokalnych zagrożonych degradacją transportu kolejowego jako inicjatorzy i siła sprawcza przemian zgodnie z zasadą pomocniczości. Szczególne znaczenie nadajemy zachowaniu dziedzictwa kultury materialnej i krajobrazu kulturowego regionów związanego z kolejnictwem wyznaczającym w minionych dwóch stuleciach kształt cywilizacji europejskiej. Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu działa w obszarach:

  • inicjatywy i interpelacje u administracji państwowej i kolejowej w zakresie poprawy stanu infrastruktury kolejowej i publicznej komunikacji kolejowej na Dolnym Śląsku i w kraju
  • inicjatywy i współpraca krajowa przy propozycjach zmian legislacyjnych dotyczących transportu szynowego
  • wsparcie informacyjne dla organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz poprawy publicznego szynowego transportu pasażerskiego, regionalnego i miejskiego, na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu
  • wsparcie informacyjne, organizacyjne i techniczne dla organizacji pozarządowych i samorządów w zakresie przejmowania, utrzymania i eksploatacji lokalnych linii kolejowych na Dolnym Śląsku
  • organizacja wolontariatu (głównie młodzieży) wokół ochrony zabytków kolejowych oraz utrzymania lokalnych linii kolejowych
  • inicjatywy i współpraca w zakresie ochrony zabytków kolejowych na terenie całego kraju, gromadzenie dokumentacji i eksponatów, w tym zabytkowego taboru kolejowego.

Nasza działalność jest możliwa dzięki wsparciu różnych firm

Wspierają nas

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu

Zapraszamy do współpracy

Chcesz pomagać w ratowaniu zabytków kolejnictwa?