Wystawa taboru kolejowego

W dniu 23 maja na peronie 1 stacji Wrocław Główny w godzianch 10:00 – 15:00 odbędzie się wystawa taboru kolejowego (m. in klubowego).