Walne Zebranie – ustalenia.

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu powołało na następna kadencję dotychczasowe władze klubu. Ponadto ustalono, że składka członkowska w roku 2021 będzie wynosić 300 zł jednorazowo, lub 30 zł comiesięcznie prze 12 miesięcy, a dla członków uczących się 50 zł jednorazowo.