Transport zabytków

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu w porozumieniu z przewoŸnikiem Majkoltrans w ramach współpracy z Towarzystwem Kolei Wielkopolskiej zorganizował transport nowych eksponatów Muzeum Parowozowni w Jarocinie. Tym razem do Jarocina zostały przetransportowane: parowóz TKt48-185 (który powrócił do Jarocina po 20 latach tułaczki po Polsce), Pt47-101 (pierwsza Pt47 wyprodukowana przez HCP Poznań) oraz kilka historycznych wagonów.