Prace przy renowacji SM30 – 662 weszły w końcowy etap.

Zakończyliśmy część zewnętrzną remontu SM30-662.  Poniżej efekt.

 Prace trwały prawie rok i pochłonęły według naszych obliczeń około 1000 roboczogodzin, co oznacza że oprócz sobót, nasi wolontariusze działali też w tygodniu. Cieszy fakt, że sporo z tej pracy wykonali nasi nowi młodzi członkowie.
Dziękujemy jeszcze raz wszystkim którzy wsparli zrzutkę na te prace!
Ponadto, w remoncie wsparły nas też:
Firma Gumalit Haas. Wyroby techniczne z gumy, płyty gumowe, uszczelki, która podarowała wykładzinę CIVI do kabiny maszynisty
Firma Argis, która podarowała uszczelki do okien: http://argis.com.pl/
Firma Cuprum-Wins, która podarowała stalowe listwy wykończeniowe, Firma Mascort, która podarowała uszczelki układu wydechowego i elementy gumowe amortyzatorów – http://www.mascort.com.pl/
Oczywiście pokażemy też więcej detali, galeria w przygotowaniu 
Do zakończenia wszystkich prac zostało jeszcze kilka drobniejszych spraw związanych z układem napędowym.

Jeszcze raz DZIĘKUJEMY