Renowacja lokomotywy

Renowacja lokomotywy Ls40-5293 przekazanej naszemu stowarzyszeniu przez ORLEN SA dobiegła końca, lokomotywka została ustawiona jako pomnik techniki przy siedzibie przewoŸnika Majkoltrans we Wrocławiu na ulicy Paczkowskiej 26.