Parowóz w kolekcji

Do naszej kolekcji historycznego taboru kolejowego w wyniku podpisanej umowy z DB Schenker Rail Polska S.A. przybył parowóz TKh 05353. Obecnie sšą prowadzone prace mające na celu przywrócenie parowozu do sprawnoœci technicznej.