Nowy tabor w kolekcji

W ostatnich dniach do kolekcji klubu dołączyły dwa nowe eksponaty:
– wagon pocztowy typu 101Ch zbudowany przez Pafawag Wrocław w 1971 roku przekazany przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii kolejowych w Szczecinie, wagon ten od dnia zbudowania do połowy lat 90tych podlegał pod Urząd Pocztowy Szczecin 2, potem został przekazany na cele techniczno-gospodarcze i służył w pociągu ratunkowym w Stargardzie.
– wagon cysterna typu 1R/1 zbudowany przez Zaolziańskie Zakłady budowy Mostów i Wagonów w Zielonej Górze w 1947 roku przekazany przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Zespół Elektrowni Dolna Odra.

101Ch