Nowy tabor w kolekcji

PKP Energetyka S.A. przekazało nam wagon platformę, która do niedawna była używana we wrocławskim pociągu sieciowym. Jest to wagony pruskiej budowy typu Stuttgart blatt A4 przebudowany przez w PKP w latach 60tych. Przebudowa polegała na likwidacji kłonic i przeróbce ścian bocznych na odchylne. Wagom na DRG miał numer Stuttgart 24169 serii R, na PKP nr 816104 serii Xp. Wagony tego typu zostały zbudowane w latach 1912-1924 w ilości 35 tyś. sztuk.