Nowy tabor w kolekcji

Transport taboru

Do kolekcji klubu dołączyły ostatnio nowe eksponaty przekazane nam przez PKP CARGO S.A. czyli lokomotywa nr EU05-22 (Skoda 4328/1961) oraz wagony : kryty pruskiej budowy typu IId8 z 1911 roku oraz szutrówka typu 59WS z 1964 produkcji ZNTK Wrocław.
Transport był możliwy dzięki pomocy firmy Majkoltrans sp z o.o. oraz PKP Intercity S.A.