Nowy tabor w kolekcji

Do naszej kolekcji dołączyły kolejne eksponaty – tym razem to dwie 4 osiowe cysterny podarowane naszemu klubowi przez PKN ORLEN SA. Są to wagony budowy wojennej z lat 1943-1945 typu Deutz (bez ostoi, gdzie wszystkie siły są przenoszone przez zbiornik) – jeden ze zbiornikiem o pojemnoœci 63 m3 ( do transportu benzyny, ropy) a drugi o pojemnoœci 48 m3 (do transportu cięższych substancji chemicznych). W latach 1948-1956 wagony o pojemnoœci 630 m3 były również produkowane w Polsce jako typu 20R. Wagony te były eksploatowane na PKP do końca lat 70tych, póŸniej często trafiały na boczny tor jako zbiorniki na olej i zlewki w rożnych bazach paliw.
Pozyskane przez nas wagony ze względu na lokalne warunki były ogromnym wyzwaniem dla naszego stowarzyszenia jak i dla kolegów z TKW Jarocin, który tez otrzymali taki jeden wagon już budowy powojennej. Wagony te znajdowały się na odciętej od sieci PKP PLK SA bazie paliw w Gdańsku Kiełpinku. Były całkowicie zaroœnięte przez krzaki, żeby je wyciągnąć musieliœmy odpowiednio przygotować teren, zamówić dŸwigi, lawety aby przytransportować je do stacji kolejowej Gdańsk Kokoszki, skąd po odpowiednim przygotowaniu mogły już jechać po szynach. Wszystko to było możliwe dzięki życzliwoœci PKP PLK SA, PKN ORLEN SA oraz przewoźŸnikowi kolejowemu Majkoltrans, którzy to docenili ideę uratowania tych wagonów od złomowania.