Kolejne wagony w kolekcji Klubu.

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu otrzymał do celów muzealnych 3 wagony platformy od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Są to wagony polskiej budowy typu 2Z i 4Z. Wagony te zostały włączone do kolekcji Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa.
Są to
– wagon typu 2Z nr 602267 serii Pddk41 nr UIC 22513002014-5 serii K zbudowany przez Hutę Ostrowiec w 1951 roku
– wagon typu 2Z nr 602990 serii Pddk41 nr UIC 22513004213-1 serii K zbudowany przez Hutę Ostrowiec w 1952 roku
– wagon typu 4Z nr 622212 serii Pddk41 nr UIC 22513009882-8 serii K zbudowany przez Hutę Ostrowiec w 1960 roku