Fotorelacja z parady w Chabówce

Fotorelacja z Parowozjady, który odbyła się jak co roku w Chabówce w sobotę 22 sierpnia i niedzielę 23 sierpnia 2015 r. Podczas tej imprezy można było zobaczyć pod parą aż 7 parowozów: Okz32-2, Ty42-107, TKt48-191, TKh29-1, Ol49-69, słowacki 477.013 oraz nasz klubowy TKh05353. Ponadto na stacji w Chabówce prezentowały się w oryginalnych barwach PKP lokomotywy elektryczne EU06-1 i EU07-195 oraz spalinowa SP42-260. Jednoczeœnie miło nam zakomunikować, że drużyna naszego TKh zajęła pierwsze miejsce w zorganizowanych tam zawodach drużyn parowozowych.