Wrocław Główny -pokaz makiety.

W dniach 1-2 czerwca Klub Sympatyków Kolei zorganizował pokaz kolejowej makiety modułowej w skali 1:87 na Dworcu Wrocław Gł w sali sesyjnej.