O nas

Jako nieformalna grupa Klub Sympatyków Kolei działa od 1989 roku, kiedy rozpoczął dokumentację fotograficzną kolei w Polsce oraz stanowczą walkę z zakazem fotografowania na PKP.

W 1991 r. powstał Komitet Założycielski Klubu Sympatyków Kolei, który złożył wniosek o rejestrację. Po czym 16 maja 1991 r. Klub Sympatyków Kolei został zarejestrowany przez Sekcję Rejestrową Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu i decyzją nr 13/91 wpisany do rejestru organizacji i stowarzyszeń. Z dniem 1 stycznia 1992 r. KSK Wrocław został członkiem Polskiego Związku Modelarzy Kolejowych i Miłośników Kolei z siedzibą w Poznaniu.

Od 1992 Klub współpracował z PKP w tworzeniu kolekcji zabytkowego taboru kolejowego gromadzonego w skansenie w Jaworzynie Śląskiej (np. dzięki staraniom Klubu w latach 1994-1997 do Jaworzyny Śląskiej sprowadzono parowozy Pt31-49, Ty45-20, Ty43-23, Ty5-16, a także elektrowozy ET22-121 (ex. EP23-001), ET21-100 oraz wiele wagonów).

W 1999 roku Klub otrzymał pierwszą własną jednostkę taboru. Jest nim wagon węglarka typu 29W, który został przekazany przez Elektrownię Turów.

W latach 2001 – 2004 Klub interweniował w sprawie niszczejącego skansenu kolejowego w Jaworzynie Śląskiej, czego konsekwencją były przemiany własnościowe majątku skansenu. Niestety w wyniku podjętych przez Gminę Jaworzyna Śląska decyzji oraz z przyczyn leżących po stronie nowego właściciela dalsza współpraca Klubu nie mogła być kontynuowana.

W 2004 roku kolekcja klubowych pojazdów szynowych zwiększyła się o kolejne wagony, głównie dzięki PKP CARGO S.A. W dniu 26 stycznia 2006 Klub zarejestrował w KRS nowy statut i otrzymał status organizacji pożytku publicznego.

W 2009 roku Klub przystąpił do organizacji muzeum o regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego; do dziś nierozwiązanym problemem jest możliwość jego godnej lokalizacji na obszarze Wrocławskiego Węzła Kolejowego.

Dane podstawowe Skład zarządu Klubu

Dane podstawowe

Nazwa: Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu

Skrót: KSK WROCŁAW

Adres: ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław

Adres do korespondencji: skr. poczt. 78, 50-950 Wrocław 68

Fax: +48 71 733 60 47

Nr rej.: Rejestr stowarzyszeń dział A numer 13/91

Data rej.: 28.02.1991 r.

Nr NIP: 894-19-33-751

Nr KRS: 0000076410

Nr REGON: 931504435

Nr konta: 46 1440 1156 0000 0000 0317 4287

Dział gosp.: 1100 JS - 10.09.1992

Od dnia 27.01.2006r. KSK Wrocław jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Skład zarządu Klubu

Prezes: mgr Ryszard Boduszek

Wiceprezes: mgr inż. Jacek Jerczyński

Sekretarz: mgr inż. Sebastian Mikoś

Sprawozdania związane z działalnością OPP KSK Wrocław 

Rok 2019

 

 
 

 

 

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006